Implementeringen af DSF

Etableringen af Dansk Selskab for Fysioterapi blev vedtaget af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab i november 2012.

Den 22. maj 2013 afholdt Dansk Selskab for Fysioterapi stiftende generalforsamling og efterfølgende blev de 18 faggrupper og fagfora i fysioterapi konverteret til selvstændige faglige selskaber i fysioterapi under Dansk Selskab for Fysioterapi.

I forbindelse med etableringen af Dansk Selskab for Fysioterapi blev lavet en implementeringsplan, som foreskrev en to-årig projekt-periode for implementeringen af faglige selskaber i fysioterapi.

Læs den godkendte implementeringsrapport, der beskriver aktiviteterne i forbindelse med implementeringen af Dansk Selskab for Fysioterapi. Rapporten er en afrapportering på implementeringsplanen.

Implementeringsrapporten

Baggrund

Dansk Selskab for Fysioterapi - modelbeskrivelse; godkendt af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab 2012

Implementeringsplan for Faglige Selskaber i Fysioterapi