Kliniske retningslinjer

Dansk Selskab for Fysioterapi følger udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer og spiller en vigtig rolle i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer.

Dansk Selskab for Fysioterapi følger udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer af relevans for fysioterapi. Det gælder særligt retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Center for Kliniske Retningslinjer og de Lægefaglige Selskaber.

Dansk Selskab for Fysioterapi koordinerer på vegne af de faglige selskaber opgaven omkring udvikling af kliniske retningslinjer.

Dansk Selskab for Fysioterapi udpeger, via de faglige selskaber, personer til at sidde i arbejdsgrupperne under Sundhedsstyrelsen. Der er tale om fysioterapeuter med særlig viden inden for det specifikke fagområde, der skal udarbejdes en national klinisk retningslinje på.

Dansk Selskab for Fysioterapi koordinerer desuden det faglige høringssvar på en klinisk retningslinje. De faglige selskaber udarbejder enten selv høringssvar eller giver input til det samlede høringssvar fra DSF. Dansk Selskab for Fysioterapi samler og koordinerer svarene på tværs af de faglige selskaber og indsender et samlet høringssvar.