Om os

Dansk Selskab for Fysioterapi er en paraplyorganisation for 18 faglige selskaber i fysioterapi. Dansk Selskab for Fysioterapi har til formål at koordinere det faglige samarbejdet mellem de faglige selskaber og tegne en tydelig profil af de faglige selskaber for omverdenen.

Dansk Selskab for Fysioterapi har til opgave, at styrke de faglige miljøer i fysioterapi for at sikre specialiseret og evidensbaseret fysioterapi. Selskabet vil sikre faglig legitimitet og anerkendelse af fysioterapi bl.a. ved at gøre skellet mellem fag og politik tydeligere.

Dansk Selskab for Fysioterapi varetager faglige opgaver i forbindelse med faglig rådgivning indenfor fysioterapi. Blandt andet udpeger Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber medlemmer til Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper samt deltager i høringer med fagligt indhold relevant for fysioterapien.

Dansk Selskab for Fysioterapi har ansvaret for nationale kliniske retningslinjer, hvor fysioterapi er relevant og har overtaget opgaven omkring måleredskaber fra Danske Fysioterapeuter. Dertil forestår Dansk Selskab for Fysioterapi opgaven omkring specialer i fysioterapi, samt dialogen med internationale faglige grupper for fysioterapi.

Dansk Selskab for Fysioterapi blev etableret på en stiftende generalforsamling 22. maj 2013. Grundlæggerne af Dansk Selskab for Fysioterapi er Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab på baggrund af et ønske om, at udvikle en model for faglige selskaber som organisatorisk ramme for forankring af faglig viden, ekspertise og udvikling.