Måleredskaber

Dansk Selskab for Fysioterapi kvalitetsvurderer og udvælger i samarbejde med de faglige selskaber måleredskaber af relevans for fysioterapi.

Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber vurderer løbende, hvilke måleredskaber, der skal publiceres på fysio.dk.

Det daglige koordinerende arbejde med at sikre, at de måleredskaber, der er publiceret på fysio.dk, har den fornødne kvalitet og relevans for fysioterapi, varetages af Dansk Selskab for Fysioterap i tæt dialog med selskaberne.

Måleredskaberne på fysio.dk justeres løbende i takt med, at der udvikles nye måleredskaber og de eksisterende efterprøves i nye studier.