Specialisering

Som fysioterapeut kan du specialisere dig inden for ét af de 10 fysioterapeutiske specialer.

Hvad indebære specialisering i fysioterapi?

Det er muligt at blive godkendt som enten specialist eller certificeret kliniker. 

For at blive godkendt som specialist i fysioterapi kræves desuden yderligere 30 timers supervision og specialerelevant videreuddannelse på master- eller kandidatniveau.

For at blive godkendt som certificeret kliniker i fysioterapi kræves 3 års specialerelevant klinisk praksis, efteruddannelse svarende til 40 ECTS samt 20 timers supervision. 

Få styr på alle krav og retningslinjer for ansøgning samt genansøgning (re-certificering) i manual for specialiseringsordningen

Se også specialiseringsordningens fulde hjemmeside på fysio.dk

Specialiseringsordningens fire dele

Specialiseringsordningens fire grundlæggende elementer

Hvad får jeg ud af at blive godkendt?

Den vigtigste grund til, at blive godkendt som specialist er at du får et officielt stempel og anerkendelse for, at du har specialisereret dig inden for et af de 10 specialer. Derudover får du som specialiseret fysioterapeut følgende:

Ansøgningsfrister

Der er åbent for ansøgninger til specialiseringsordningen 2 gange årligt: 1. februar og 1. september.

Ansøgninger til specialiseringsordningen foregår i elektronisk ansøgningsskema på www.efond.dk. 

Hent vejledning til ansøgningsskema som specialist

Hent vejledning til ansøgningsskema som certificeret kliniker

Specialiseringsrådet

Aførelse af ansøgninger foretages af specialiseringsrådet. Rådet træffer afgørelse inden for 3 måneder efter ansøgnigsfristen.