Kvalitet i faglige selskaber

Et af omdrejningspunkterne i DSFs strategiske indsatser er at understøtte de faglige selskabers arbejde og herunder medvirke til at sikre kvalitet og evidensbasering af fysioterapifagligheden gennem kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling, læring og kvalitetsudvikling og kvalitetssikring skal gå hånd-i-hånd. Derfor forventes det at Selskaberne forholder sig målrettet til kvalitetsarbejdet i relation til de enkelte aktiviteter både i forhold til høringsopgaver, udvikling af materiale til videndeling og kompetenceudviklingstilbud som fx temadage, kurser og efteruddannelsesforløb.

Et af de primære redskaber til at sikre kvalitet i efteruddannelsestilbud er gennem systematisk beskrivelse af indhold og metoder.
Hermed skabes mulighed for at sikre, at både Selskabet, underviserne og kursisterne har tydeligt og bevidst fokus på

  • hvad der er i fokus – dvs. hvilket indhold
  • til hvilket niveau det er i fokus – dvs. til hvilket taksonomisk niveau
  • hvordan det sættes i spil og evalueres

DSF har derfor et dedikeret område af www.danskselskabforfysioterapi.dk til kvalitetsarbejde og du kan derfor hente viden, få gode råd og downloade redskaber til kvalitets- og udviklingsarbejdet.

Curriculum
Curriculum

DSF anbefaler at faglige selskaber udarbejder en række centrale dokumenter i kvalitetsarbejdet. En kompetenceprofil med overvejelser over hvilke relevante kompetencer der hører til fagområdet, kan danne et godt afsæt for udvikling af strategier for hvilke efteruddannelsestilbud og andre aktiviteter der bør fokuseres på i selskabet. Desuden bør der udarbejdes målrettede og systematiske beskrivelser af alle kurser og andre aktiviteter på baggrund af standarder der indeholder bla. læringsmål og desuden bør der udvikles samlet curriculum. Sideløbende anbefales det at der udarbejdes beskrivelse af selskabets organisering, strategi og andet relevant viden til medlemmer og kommende medlemmer. Endelig bør det beskrives hvordan selskabet arbejder med at understøtte specialisering.

Kontakt konsulent Sune Virkelyst på suv@fysio.dk hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til kvalitetsarbejdet