Andre høringssvar

Læs andre høringssvar.

Høringssvar til kandidatuddannelse i fysioterapi på Aalborg Universitet

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi, Fagforum for Idrætsfysioterpi og Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi afgivet høringssvar til Aalborg Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om kandidatuddannelse i fysioterapi på Aarborg Universitet.

Læs DSF samlede høringssvar her

Høringssvar til kandidatuddannelse i fysioterapi på Aarhus Universitet

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Neurologisk faggruppe og Fagforum for Hjerte-lungefysioterapi afgivet høringssvar til Aarhus Universitet - Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening om kandidatuddannelse i fysioterapi på Aarhus Universitet.

Læs DSF samlede høringssvar her

Vejledning om træning i kommuner og regioner

Dansk Selskab for Fysioterapi har afgivet høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til vejledning om træning i kommuner og regioner.

Læs DSF samlede høringssvar her

Faglig visitationsretningslinje – genoptræning og rehabilitering til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til faglig visitationsretningslinje - genoptræning og rehabilitering til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.

Læs DSF samlede høringssvar her