Center for kliniske retningslinjer

Læs Dansk Selskab for Fysioterapis og de faglige selskabers høringssvar til Center for Kliniske Retningslinjer.

Klinisk Retningslinje for trachealsugning af den voksne intuberede patient

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi og Dansk Selskab for Hjerte-lunge fysioterapi afgivet høringssvar til Center for kliniske retningslinjer for trachealsugning af den voksne intuberede patient.

Læs DSF samlede høringssvar her

Kliniske retningslinjer for tidlig opsporing af akut opstået kritisk sygdom hos indlagte patienter over 16 år

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi, Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi afgivet høringssvar til Center for kliniske retningslinjer for tidlig opsproring af akut opstået kritisk sygdom hos indlagte patienter over 16 år.

Læs DSF samlede høringssvar her

Klinisk Retningslinje for palliativ lymfødembehandling

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, afgivet høringssvar til Center for kliniske retningslinjer for behandling af sekundært lymfødem hos voksne palliative patienter med kræft med fokus på den palliative face

Læs DSF samlede høringssvar her

Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi, Dansk Selskab for Bassin Fysioterapi og Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi afgivet høringssvar til Center for kliniske retningslinjer for fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose.

Læs DSF samlede høringssvar her