NKR Behandling og genoptræning efter operation for brystkræft

Sundhedsstyrelsen har i juni 2015 publiceret en national klinisk retningslinje omhandlende behandlingsmetoder og genoptræning efter operation for brystkræft.

Retningslinjen har fokus på behandlingsmetoder der er aktuelle for kvinder efter operation for brystkræft og hvilke specifikke faktorer der skal afgøre behandlingsvalget.

Fysioterapeutisk bidrag

De Fysioterapifaglige Selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi har været repræsenteret med tre arbejdgruppemedlemmer i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjen.

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling og Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi afgivet høringssvar til den nationale kliniske retningslinje.

Læs hele den Nationale kliniske retningslinje her