3 kandidater til specialiseringsrådet

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) søger tre medlemmer til DSFs specialiseringsråd, som er det godkendende organ i henhold til DSFs specialiseringsordning i fysioterapi.

08.11.2017

Om specialiseringsordningen

Specialiseringsordningen giver fysioterapeuter et bevis på deres kompetencer inden for et fysioterapeutisk speciale i klinisk praksis. Det er Dansk Selskab for Fysioterapi, der står bag ordningen.

Specialiseringsordningen er rettet mod fysioterapeuter, som arbejder med klinisk praksis, og som har særlige kompetencer og færdigheder inden for et fysioterapeutisk speciale. Det er specialiseringsrådets opgave at godkende ansøgere på et af to niveauer i specialiseringsordningen.

Om specialiseringsrådet

Specialiseringsrådet består af tre personer med relation til henholdsvis forskning, professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi på professionshøjskolerne og klinisk praksis. Herudover består rådet af en person, der repræsenterer det speciale, ansøger søger specialiseringsgodkendelse indenfor. Endelig er bestyrelsen i DSF repræsenteret i specialiseringsrådet med en repræsentant, der samtidig er formand for specialiseringsrådet.

Aktuelt efterlyses tre medlemmer til specialiseringsrådet med relation til henholdsvis forskning, professionshøjskolerne og klinisk praksis med følgende profiler:

  • Forskning: Fysioterapeut (Phd., lektor, etc.) med kendskab til forskning og udvikling i fysioterapi. 
  • Professionshøjskolerne: fysioterapeut (lektor, uddannelsesleder etc.) med kendskab til organisering af uddannelsen og indhold i grunduddannelse i fysioterapi.
  • Klinisk praksis: fysioterapeut (gerne specialist) med lang erfaring i klinisk praksis og bredt kendskab til forskellige specialer.

Arbejdsbyrde og honorering

Specialiseringsrådet behandler ansøgninger to gange om året. Udover deltagelse i møder, hvor ansøgninger behandles, må der påregnes en vis forberedelsestid til disse møder. Der kan forekomme ekstra møder i opstartsperioden samt ved de første ansøgningsrunder.

Specialiseringsrådet honoreres efter Danske Fysioterapeuters gældende retningslinjer for tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter.

Specialiseringsrådets medlemmer vælges for en periode på fire år.

Ansøgning på maksimalt 1½ side med angivelse af tilknytning til et eller flere faglige selskaber, samt et kort CV sendes til kontakt@dsfys.dk senest d. 1. december 2017.

Ved spørgsmål kan organisationskonsulent i DSF, Anders Lorentzen, kontaktes på kontakt@dsfys.dk eller på 6021 8713.

Du kan læse mere om specialiseringsrådets opgaver i kommissoriet her.