Afvikling af webinarer – ”Projekt Understøttelse af de farlige selskaber”

I maj 2023 afholdt DSF to af de i alt tre planlagte webinar, som en hjælp til bestyrelserne i selskaberne. Webinarene blev udarbejdet som inspiration til selskabernes bestyrelser til at få bedre organisering af arbejdet, få italesat anbefalinger indenfor honorar strukturen og samtidig styrke samarbejdet på tværs.

af Sune Virkelyst - 27.06.2023

Torsdag d. 8. maj og onsdag d. 24. maj afholdt Dansk Selskab for Fysioterapi to webinarer, som er udsprunget af projekt ”Understøttelse af de faglige selskaber”.

Formålet med alle tre webinarer har været at have yderligere fokus på, hvordan både DSF-sekretariatet og bestyrelserne kan samarbejde på tværs, og samtidig optimere arbejdsgange.

Webinar nr. 1: ”Honorering i de faglige selskaber”.

Webinaret blev afholdt d. 8. maj med 12 fremmødte. På webinaret gennemgik Næstformand i DSF Lars Henrik Larsen de nye principper for honorering som er blevet vedtaget af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Her blev der lagt op til diskussion mellem de fremmødte.

Yderligere blev der lagt op til, at bestyrelserne skal huske at bede om honorar på opgaver defineret af andre, og samtidig indtænke at man, i det omfang man har økonomisk råderum til det, husker at honorere bestyrelsesmedlemmer som f.eks. er med til at planlægge kurser og arrangementer.

Hele webinaret blev optaget og kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=iaXBzLU3_1Q

PowerPoint som blev brugt til præsentationen kan ses her:

Webinar 2: ”Det attraktive selskab”.

DSF bød selskabernes bestyrelse velkommen d. 24. maj til et eftermiddagswebinar med omkring 14 deltagere. På dette webinar fortalte DSF’s Uddannelseskonsulent om bestyrelsesarbejde samt om hvordan en god struktur på f.eks. en forretningsorden, funktionsbeskrivelser og onboarding af bestyrelsesmedlemmer også kan være en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi som selskaberne kan benytte.

Niels Erik Kaaber Rasmussen, Chef for Medlemsrekruttering- og fastholdelse, analyse og digitalisering samt Cecilia Lykke Thorsen, Marketing og Kommunikationskonsulent fra Danske Fysioterapeuter foldede medlemsdata ud for de fremmødte. Her fik de fremmødte et lille overbliv over, hvor mange medlemmer de har og hvordan udviklingen har set ud siden 2019. Cecilia præsenterede gode ideer til, hvordan

selskaberne tager godt imod nye medlemmer af selskaberne, snakkede om fastholdelse og hvilke tilbud der kan rettes mod nye medlemmer.

Hele webinaret blev optaget og kan ses her: https://youtu.be/GxKXsKm3pU0

PowerPoint som blev brugt til præsentationerne kan ses her:

Webinar 3: ”Selskabernes kurser og arrangementer”

Dette webinar blev aflyst/flyttet til efteråret 2023. Grundet forsinkelser i det nye medlemssystem MemberCare, har bestyrelsen valgt at udskyde dette Webinar.

Formålet med dette webinar er forsat, at det nye medlemssystem foldes ud, samt at der kommer en mere grundig gennemgang af administrationsaftalen som er blevet indgået mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi i forhold til at selskaberne kan tilkøbe sig administration på kurser.