CPAP Indikation og behandling

Nyt arbejdskompendium om CPAP

af Lars Tomlinson - 09.04.2020
Pernille Villumsen

Vi er i en tid, hvor der er stort behov for at mange fysioterapeuter har opdateret viden om lungefysioterapi og bla. Continuos Positive Airway Pressure (CPAP).

I kraft af et ihærdigt arbejde fra Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi (DSHL) og i særdeleshed Pernille Villumsen, ligger der nu et arbejdskompendium klar om CPAP indikation og behandling.

Pernille Villumsen er til dagligt Specialeansvarlig Fysioterapeut for medicinsk område Afd. for Fysio- og ergoterapi, Slagelse Sygehus. Du kan hente materialet om CPAP her:

CPAP Indikation og behandling

CPAP er en behandlingsform hvori patienten trækker vejret mod en kontinuerlig luftmodstand, dvs. in- og ekspirerer under samme overtryk i en maske eller over en tracheostomi for at påvirke vævet i lungerne.

Lungernes karakteristika

Illustration af lungernes vigtigste karrakteristika

Dansk Selskab for Fysioterapi har støttet Pernille og DSHL i færdiggørelsen af kompetendiet, som forhåbentlig kan bidrage med vigtig viden og indsigt i CPAP, rundt på landets sygehuse.

Stor TAK fra DSF, skal lyde til Pernille og resten DSHL for kompetent og stort arbejde der må bruges af alle fysioterapeuter!