Fysioterapeuter inddraget i dansk ekspertpanel under Diabetesforeningen.

Har fysioterapeuter en stemme i drøftelsen af konkrete løsninger og anbefalinger til, hvordan indsatser og forløb for mennesker med type 2-diabetes kan styrkes?

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 24.09.2021
Ph.d. studerende Thomas Vedste Aagaard & seniorforsker Stig Mølsted har repræsenteret fysioterapien i Diabetesforeningens ekspertpanel.

Det mente Diabetesforeningen, da de i foråret 2021 bad Dansk Selskab for Fysioterapi udpege fysioterapeuter til at deltage i et ekspertpanel for at diskutere, hvor behandlingen af diabetes bør optimeres og komme med indspil til regeringens nye sundhedsaftale.

Fysioterapien stærkt repræsenteret

Fysioterapien råder efterhånden over flere stærke kapaciteter indenfor diabetesområdet og Dansk Selskab for Fysioterapi fik ekstraordinært 2 pladser i Diabetesforeningens ekspertpanel, hvorfor både seniorforsker Stig Mølsted og ph.d.-studerende Thomas Vedste Aagaard blev udpeget til at deltage.

Sammen med en række af landets førende eksperter på diabetesområdet har de netop præsenteret resultaterne af ekspertpanelets bestræbelser - en rapport med 9 anbefalinger til en succesfuld behandling af mennesker med type 2-diabetes (link nederst på siden).

Fysioterapeuternes arbejde med patientgruppen er fremhævet mange steder i rapporten, men særlig fremhævet af Diabetesforeningen er anbefalingerne om:

  • en stærkere ensretning af træningstilbud i kommuner med standarder, så landsforskelle og ulighed i sundhed forebygges
  • en ’startpakke’ hvor træning indgår til ny diagnosticerede personer med diabetes
  • ret til individualiseret rehabilitering
  • et tværsektorielt team til support af individuelle behandlinger i det lokale sundhedsvæsen, hvor fysioterapeuter indgår

”Det er en kæmpe styrke for vores profession, at vi har så kompetente fysioterapeuter at pege på til denne type af arbejde. Og så er det en stor tilfredsstillelse at opleve, hvor engageret og konstruktivt de går til arbejdet og at se det aftryk de får sat – det er ikke mindst til gavn for borgerne”, siger Gitte Arnbjerg, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi.

Type 2-diabetes fylder i samfundet

Over 250.000 danskere lever i dag med type 2-diabetes. 76.000 danskere anslås at leve med udiagnosticeret diabetes, og endnu flere med forstadier til diabetes. Sygdommen er desværre i stor vækst og kræver livslang og mange facetteret indsats i sundhedsvæsenet. 

Tilbuddet i dag til patienter med type 2-diabetes er sparsomt. Fysioterapeut, ph.d.-studerende Thomas Vedste Aagaard udtaler:

"Der eksisterer kronikertilbud i enkelte kommuner, men hér er diabetes sjældent primærfokus og patienter henvises generelt ikke til genoptræning alene på baggrund af diabetes som primærdiagnose. Udfordringen for patienten herved er, at når først fysioterapeuten kommer på banen, så er ”skaden” sket. Dér er der irreversible nerveskader i benene, dårlig balance og nedsat styrke. Man tænker altså ikke forebyggende i behandlingen af diabetes og der er ingen tilbud, hvor fysioterapeuten bidrager tidligt i forløbet".

Han ser fremadrettet gode muligheder for at fysioterapien som profession kan medvirke til at styrke indsatsen for personer med diabetes type-2:

"Gennem tidligere involvering af fysioterapeuter i en tværfaglig indsats, kan fysioterapeuten med fordel byde ind på forebyggende tiltag, såsom livsstilssændringer eksempelvis som del af en "startpakke" til nye patienter der diagnosticeres med type 2-diabetes."

Thomas Vedste Aagaard og Stig Mølsted deltog på lige fod med eksperter fra andre faggrupper i Diabetesforeningen ekspertpanel, hvilket som minimum bidrager til øget fokus på hvad fysioterapien kan gøre for patienten, borgeren og personen med diabetes type-2, uagtet hvor de befinder sig i deres behandling. En behandling der (desværre) ofte er mangeårig eller livslang, men med træning som væsentlig komponent og betydeligt potentiale i behandlingen af type 2-diabetes.

Vil du vide mere?

Læs Diabetesforeningens offentliggørelse af rapporten

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår (2021)

National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (2015)

Videnskabelige artikler om diabetes