Spot på kliniske retningslinjer

Den 3. oktober blev der sat fokus på arbejdet med de kliniske retningslinjer. Mange selskaber bidrager til de kliniske retningslinjer og samtidig er det vigtigt at retningslinjerne til dagligt bliver omsat i mødet med patienter.

af Organisationskonsulent Lars Tomlinson - 04.10.2019
Billede: Severin, Middelfart
Dialogmødet blev igen afholdt på Severin Konferencecenter i Middelfart

Til at rammesætte dagens tema, deltog Katarina Gesser, som til daglig er Sektionsleder hos Sundhedsstyrelsen. Katarina fortalte at, at fysioterapien generelt er repræsenteret godt i de kliniske retningslinjer, hvor over halvdelen har haft inddragelse af fysioterapeuter. Samtidig betonede hun de faglige selskaber, som vigtigt bindeled mellem den evidensbaserede viden og at få den ind i behandlingen af patienter. ”Hvis ikke der er forskning til at underbygge en intervention, så er der risiko for at der bliver vurderet evidens imod… Vejen frem er, at lave god kvalitetsforskning”, var en af mange gode pointer fra Katarina Gesser.

Se Katarinas oplæg

En stor del af succesen for retningslinjerne, afhænger af, hvor godt de bliver omsat i fysioterapeuters daglige arbejde. Jesper Ottosen, som er klinikejer og praksiskonsulent, fortalte at der ikke mangler gode intentioner, men at det kan være svært at finde tid til ordentligt at implementere de kliniske retningslinjer. Han understregede desuden vigtigheden af, at retningslinjerne er meget formidlingsvenlige, så fysioterapeuter i klinikken forholdsvist enkelt kan tilegne sig den vigtigste viden.

Billede: Birgitte Ebbesen fortalte om kliniske retningslinjer fra et sygehusperspektiv

Fra det regionale niveau deltog Birgitte Hede Ebbesen, Udviklingsansvarlig fysioterapeut, Aalborg Universitets Hospital. Birgitte bekræftede vigtigheden af de kliniske retningslinjer og den store værdi det har for kvaliteten af behandlinger på sygehuset. Hun oplever generelt en stolthed fra fysioterapeuter som bringer den evidensbaserede ind i behandlinger. Birgitte efterlyste i øvrigt flere og gerne mere omfattende kliniske retningslinjer. I nogle tilfælde er de nødsaget til at trække på udenlandske retningslinjer, da de ikke er beskrevet i Danmark.

Panel 1

Billede: Formiddagen blev rundet af med paneldiskussion

Eftermiddagen blev brugt på input fra faglige selskaber og VIA (professionshøjskole i Region Midtjylland), med afsæt i deres involvering i forskellige kliniske retningslinjer. Der var oplæg fra hhv. Trine Munck (VIA, Fysioterapeutuddannelsen), Dagmar Sieg (Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi) samt Morten Høgh (Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi).

Panel eftermiddag

Billede: Eftermiddagens paneldiskussion med Dagmar, Trine og Morten

Tilsammen gav de tre, nogle konstruktive og nuancerede input om, hvad det vil sige, at sidde med omkring en klinisk retningslinjer og herunder at indgå i en arbejdsgruppe. Det er både et krævende arbejde, at sidde med om bordet og det er vigtigt at personen har dyb faglig indsigt og kendskab til evidens på området for den kliniske retningslinjer.

Se her for Trine Muncks præsentation

Se her for Dagmar Siegs præsentation

Dagmar om kliniske retningslinjer

Billede: De faglige selskaber redegjorde for erfaringer med kliniske retningslinjer. Her Dagmar Sieg fra Hjerte- og Lungefysioterapi

Sidste oplægsholder var Trine Knudsen, som til daglig er Udviklingsterapeut i Fredericia Kommune. Hun gav et indblik i arbejdet med de kliniske retningslinjer fra en kommunal dagligdag.

Trine Knudsen

Billede: Trine Knudsen, Udviklingsterapeut Fredericia Kommune

For Trine kan det være forholdsvist ressourcekærvende, selv at skulle finde info og artikler og derfor vigtigt med retningslinjerne. På linje med flere af de øvrige oplægsholdere, så efterlyste Trine dog også nogle flere værktøjer i forbindelse med implementeringen af retningslinjerne.

Du finder Trines præsentation her

Til slut var der en rask gåtur, hvor deltagerne fra de faglige selskaber brugte lidt tid på, at reflektere dagens mange input. Næste års dialogmøder er fastlagt således: D. 4. marts, d. 26. juni (Generalforsamling/Årsmøde) og d. 6. november. Yderligere information følger inden møderne.