VÆR MEGET OMHYGGELIG MED RENGØRING OG DESINFEKTION

Flere medlemmer er i tvivl om hvilken rengøringsprocedure der mest sikkert fjerner virus og særligt Corona-virus Sars-CoV2. DSF har forsøgt at samle den vigtigste information.

13.11.2020
 

Statens Serum Institut (SSI) henviser til NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

SSI skriver i øvrigt følgende til sundhedsprofessionelle:

Egnede desinfektionsmidler mod COVID-19 kan være produkter baseret på kvaternære ammoniumforbindelser, triamin, brintoverilte (hydrogen-peroxid), alkohol (ethanol/iso-propylalkohol) eller klor. Der skal foreligge dokumentation for desinfektionsmidlers virkning i form af test efter relevante EN-standarder, som dokumentere tilstrækkelig drabseffekt ved den anbefalede brugskoncentration og indvirkningstid.

Producentens dokumenterede anvisninger ift. koncentration og indvirkningstid skal altid følges.

Desuden skal EU-lovgivning altid følges, dvs. at alt skal være CE godkendt.

DSF's anbefaling 

Det er desværre komplekst at få et nærmere overblik over viden om detaljerne i aktivt stof <> tid <> effektivitet.

DSF har derfor reviewet litteraturen og erkender at det på nuværende tidspunkt er meget udfordrende at give supplerende anbefalinger til SSI. Se fx tabel 2 på www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7531810/ der lige er udkommet i oktober og viser spredningen i stoffers anvendelse og virkningsgrader.

På baggrund af den nuværende evidens opfordrer DSF derfor til at alle fysioterapeuter ved desinfektion:

  1. Selvfølgelig følger myndighedernes anbefalinger (se bl.a. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER på https://hygiejne.ssi.dk/.../ret.../nir/nir-rengoering.pdf...med særlig opmærksomhed på at anvende mest effektive CE-godkendte desinfektionsmidler og sikre at producentens anbefalinger overholdes.
  2. Er opmærksom på at det er særligt vigtigt at fjerne snavs fra overflader inden desinfektion
  3. Er opmærksom på mulig latenstid for virkningen af desinfektionsstoffer overfor virus - desinfektionsprocedurer kan med fordel inkludere at desinfektionsmidlet bliver siddende på overfladen op til 60 sekunder før aftørring

Få mere info

Følg desuden med i Danske Fysioterapeuters FAQ om Corona-virus på https://www.fysio.dk/.../coronavirus-det-skal-du-vide-som...