Nyt samarbejde mellem Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi og CFAS

Et nyt uddannelsesinitiativ vil bl.a. muliggøre kvalificering som Specialist eller Certificeret Kliniker i Onkologisk Fysioterapi.

af Lars Tomlinson - 14.08.2020
Foto: iStock
Foto: iStock

I 2019 lancerede Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (DOPF) et uddannelsesforløb med det formål at opkvalificere fysioterapeuter, som arbejder med bl.a. rehabilitering og genoptræning og palliation i forbindelse med kræftsygdom. Uddannelsen muliggør kvalificering som Certificeret Kliniker i Onkologisk Fysioterapi og indeholder onkologiske og fysioterapeutiske kerneområder, hvor der tages afsæt i evidensbaseret og videnskabelig viden kombineret med kliniske færdigheder og praktisk erfaring.

Uddannelsesforløbet indeholder et obligatorisk introduktionskursus og valgfri diagnosespecifikke og emnespecifikke kurser samt merit kurser (relevante kurser fra andre udbydere). I den forbindelse er der etableret et samarbejde med Center for Aktiv Sundhed (CFAS), et internationalt anerkendt forskningscenter indenfor ”exercise oncology” med det formål at bygge bro mellem forskning og klinisk praksis.

Du kan her se her for yderligere info samt tilmelding til uddannelsen.

Samarbejdet forventes at gavne fysioterapeuterne der arbejder med onkologi og dermed også at være til glæde for en lang række onkologiske patientgrupper. Det er derfor med stolthed at CFAS nu udbyder sit første kursus indenfor dette regi. Kurset ”Fysisk træning som præoperativ optimering for kræftpatienter” afholdes til oktober, og deltagerne vil blive introduceret for unik og relevant evidensbaseret viden indenfor præhabilitering og kræft.