Covid-19 pulje: Til dækning af tabte udgifter i de faglige selskaber

DSF har afsat 100.000 kr. som skal dække evt. tabte udgifter hos faglige selskaber, som har måtte aflyse kurser, konferencer el. lign. i forbindelse med Covid-19 foranstaltninger.

af Lars Tomlinson - 05.05.2020
Økonomisk hjælp til de faglige selskaber

Formålet med puljen er, at de faglige selskaber i fysioterapi kan understøttes økonomisk, hvis de har lidt økonomiske tab i forbindelse med flytning, omlægning eller aflysning af faglige arrangementer i forbindelse med Corona / Covid-19. De aflyste/udsatte arrangementer skal være planlagt afholdt i perioden 1. marts -  1. september 2020.

Retningslinjer, procedure og kriterier for ansøgninger

Ansøgning mailes til sekretariatet på kontakt@dsfys.dk og skal være sekretariatet i hænde senest 1/9-2020

Spørgsmål til puljen kan rettes til DSF sekretariat, organisationskonsulent Lars Tomlinson: lt@dsfys.dk og tlf. 3056 6806.