Covid-19 pulje: Forlænget frist for ansøgninger

DSF har afsat 100.000 kr. som skal dække evt. tabte udgifter hos faglige selskaber, som har måtte aflyse kurser, konferencer el. lign. i forbindelse med Covid-19 foranstaltninger.

af Lars Tomlinson - 12.10.2020
Økonomisk hjælp til de faglige selskaber

Formålet med puljen er, at de faglige selskaber i fysioterapi kan understøttes økonomisk, hvis de har lidt økonomiske tab i forbindelse med flytning, omlægning eller aflysning af faglige arrangementer i forbindelse med Corona / Covid-19. De aflyste/udsatte arrangementer skal være planlagt afholdt i perioden 1. marts -  31. december 2020.

Retningslinjer, procedure og kriterier for ansøgninger

Ansøgning mailes til sekretariatet på kontakt@dsfys.dk og skal være sekretariatet i hænde senest 15/12-2020. Bemærk fristen er forænget i efteråret 2020.

Spørgsmål til puljen kan rettes til DSF sekretariat, organisationskonsulent Lars Tomlinson: lt@dsfys.dk og tlf. 3056 6806.