Ekstraordinær generalforsamling i DSF

Dansk Selskab for Fysioterapi afholdt ekstraordinær generalforsamling den 7. juli 2017. Der blev på generalforsamlingen valgt ny bestyrelse. Se den nye bestyrelse nedenfor.

06.07.2017

På Dansk Selskab for Fysioterapis (DSF) ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2017 blev der valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen har nu konstitueret sig og Lars Henrik Larsen er valgt som ny formand og Rasmus Gormsen Hansen er valgt som næstformand.

Bestyrelsens medlemmer Gitte Arnbjerg og Heidi Marie Brogner, er sammen med Lars Henrik Larsen valgt på 3-årige mandater. Morten Topholm er sammen med Rasmus Gormsen Hansen valgt for en 1-årig periode. Christian Hedelund Arens er valgt som suppleant.

Det var en enig bestyrelse, der pegede på Lars Henrik Larsen som formand med baggrund i hans stærke faglige kompetencer, uddannelsesniveau og erfaringer i relation til store dele af de fysioterapeutiske specialer samt forskning og professionsudvikling.

Endvidere ønskede bestyrelsen med valg af en formand, der var valgt for en 3-årig periode, at sikre mest mulig kontinuitet. Det er vigtigt for samtlige bestyrelsesmedlemmer at understrege, at vi vil gøre vores bedste for, dels at sikre et fagligt fokus i arbejdet og dels at løfte vores omdrejningspunkt og interesse fra eget fagligt selskab op til DSFs mere generelle fokus på at udvikle og sikre vores samlede professions faglige interesser.

Bestyrelsens fokus er således rettet mod faglig udvikling, videndeling og synergi både i de enkelte faglige selskaber, mellem faglige selskaber og i samarbejdet med relevante aktører. Samtidig vil bestyrelsen lægge stor vægt på en god og konstruktiv dialog, som et redskab til at kunne opfylde målet. Vi kan i den sammenhæng oplyse, at bestyrelsen over de næste par måneder vil danne sig et overblik over opgaverne og snarest muligt udsende en nyhedsmail omkring vores fokus for det faglige arbejde fremadrettet, samarbejdet med de 18 faglige selskaber i Fysioterapi, samarbejdet med Danske Fysioterapeuter og andre relevante emner, der har været på dagsordenen for at fastlægge kursen for DSFs arbejde med at styrke de faglige miljøer i fysioterapi.

Bestyrelsen ser frem til at arbejde sammen med både interne og eksterne samarbejdspartnere om de store og spændende opgaver, der venter i fremtiden - for at sikre og styrke den fysioterapifaglige viden, ekspertise, udvikling og forskning.