DSFs FORMAND TRÆKKER SIG

I en meddelelse til de faglige selskaber, har Lars Henrik Larsen forklaret om sine bevæggrunde for, at aftræde som formand for DSFs bestyrelse.

af Lars Tomlinson - 18.05.2020

Lars Henrik fortæller til de faglige selskaber:

"Det er med stor beklagelse og ærgrelse at jeg efter næsten tre år som formand for Dansk Selskab for Fysioterapi trækker mig"

Samtidig redegør han for udfordringerne i samarbejdet med Danske Fysioterapeuter og fastslår, at han "ikke længere kan stå model til de rammer og samarbejdsprincipper der har været afsættet for DSF og de faglige selskabers arbejde".

En samlet bestyrelse i DSF mener fortsat, at en forankring af de faglige selskaber i DSF og et tæt samarbejde mellem DSF og Danske fysioterapeuter vil kunne udgøre den bedste strukturelle forudsætning for at sikre den stærkest mulige faglighed.

Derfor er hele bestyrelsen også glade for, at Gitte Arnbjerg har takket ja til bestyrelsens anmodning om at være fungerende formand frem mod den kommende generalforsamling i september og dermed opretholde grundlaget for at understøtte de faglige selskabers arbejde bedst muligt og fastholde fokus på udviklingen i samarbejdet med Danske Fysioterapeuter.

Gitte vil være fungerende DSF formand pr. 1. juni 2020, hvor Lars Henrik samtidig vil overetage posten som næstformand.