DSF dialogmøde bød på nye toner og nye muligheder

På en blæsende junidag i Middelfart, mødtes de faglige selskaber til dialogmøde, hvor man bl.a. fik lagt kimen til nyt samarbejde mellem fag og den politiske interessevaretagelse i Danske Fysioterapeuter.

af Seniorkonsulent Lars Tomlinson - 20.06.2022

Nye toner i samarbejdet omkring den politiske interessevaretagelse

På dialogmødet deltog ny chef hos Danske Fysioterapeuter Janne Brahm Hemphrey, som er chef for afdelingen profession, politik og analyse. Janne proklamerede i et oplæg, at hun ønsker at spille de faglige selskaber endnu bedre og udnytte synergien i et samarbejde, for at få større indflydelse på de sundhedspolitiske dagsordner. Janne understregede bl.a. at politik og faglighed hænger uløseligt sammen - særligt i en forening, hvor faglighed er et af de helt vitale tandhjul.

Janne Hephrey præsenterede sig selv og sine perspektiver for samarbejdet med de faglige selskaber

De faglige selskaber kvitterede positivt og pegede på konkrete områder, hvor der er faglig bevågenhed og hvor der også bør være en øget politisk opmærksomhed fra foreningen:

  • Mere fokus på fysisk aktivitet i det politiske arbejde omkring forebyggelse
  • Hvordan kan selskaberne være med til at påvise samfundsværdien af fysioterapi?
  • Fokus på kernefaglighed i fysioterapi i diskussionen om jobglidning
  • Definition af præmisser for involvering af selskaberne herunder r skillelinjen mellem det frivillige arbejde og honoreret arbejde ved kvalificering af politiske indsatser

Dette var blot et udpluk af de kommentarer og spørgsmål, som blev drøftet. Desuden understregede Janne, at hun vil bestræbe sig på at lytte til hvor der er fagligt momentum.

Nye netværkskonsulener til at understøtte de faglige netværk

På dialogmødet deltog også tre nye netværkskonsulenter, som bl.a. i samarbejde med de faglige selskaber skal understøtte, at få mere faglighed ud regionalt og lokalt til medlemmerne af foreningen. Ida Jacobsen, Lene Lebech og Jakob Terp gav en kort introduktion til deres arbejde og nævnte at de er godt i gang med at kortlægge eksisterende netværk for fysioterapeuter. Dette blev indledningen til efterfølgende dialog mellem netværkskonsulenterne og de enkelte selskaber. Fra netværkskonsulenterne blev det også bemærket, at én af deres af vigtige opgaver er at skaffe nye medlemmer til de faglige selskaber.

Foreningens tre netværkskonsulenter, fra venstre Ida Jacobsen, Lene Lebech og Jakob Terp

Grønspættebog og ønske om bestyrelsesuddannelse

Siden efteråret 2021 har en arbejdsgruppe arbejdet med at udarbejde anbefalinger til, hvordan man kan få frigjort flere ressourcer til det faglige arbejde i selskaberne. I kølvandet på en række fokusgruppeinterviews med alle selskaber præsenterede Maja Helbo Jensen følgende fem anbefalinger:

  • Bestyrelseskursus
  • Årshjul
  • Grønspættebog
  • Markedsføring
  • Central administrationsstøtte

På dialogmødet blev anbefalingerne drøftet i grupper og ovenstående er den prioritering, som man endte med på tværs af grupperne. Næste skridt bliver, at DSF’s bestyrelse vil eksekvere på anbefalingerne og det er bl.a. ambitionen, at der kan tilbydes et (virtuelt) kursus til bestyrelsesarbejdet frem mod udgangen af 2022.

Genvalg til DSF’s bestyrelse

Ved generalforsamlingen dykkede formand Gitte Arnbjerg ned i de vigtigste resultater for DSF de seneste to år. Hun pegede bl.a. på at der kommet over 100 nye godkendelser under specialiseringsordningen og det er med til at skubbe den et skridt nærmere en national anerkendelse. Desuden nævnte hun en fokuseret indsats omkring udvikling og kvalificering af curriculum-arbejdet i flere af de faglige selskaber. I perioden er der flere selskaber som er påbegyndt et samarbejde med DSF om at udvikle curriculum for de faglige kurser. Endelig understregede Gitte, at bestyrelsen har brugt mange ressourcer i arbejdet med at lave en aftale med Danske Fysioterapeuter omkring overdragelsen af de faglige kurser og at det trods knappe ressourcer i perioden er lykkedes at gennemføre udviklingsinitiativer indenfor alle driftsområder (Specialiseringsordningen, Måleredskaber, Høringer & Udpegninger)

Efter godkendelse af regnskaber, var der genvalg til hhv. Maja Helbo Jensen og Rasmus Gormsen Hansen til DSF’s bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen fortsat kan arbejde med fokus og kontinuitet i indsatsen for de faglige selskaber.