DSF generalforsamling og dialogmøde d. 22. september

Mødet foregår på Hotel Severin i Middelfart fra kl. 10. Generalforsamlingen er kl. 13-16

af Lars Tomlinson - 03.09.2020
Signild Vallgårda. Foto: Dagens medicin

Hele mødet foregår på Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Der serveres kaffe og lidt brød fra kl. 9.30.

Ulighed i sundhed

Signild Vallgårda vil til dialogmødet fortælle om sit arbejde med ulighed i sundhed. DSF mener, at alle faglige selskaber i forskellig grad kan inddrage dette fokus og vi har derfor bedt Signild om at holde oplægget "Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?"

Som historiker, dr. med. og professor i sundhedspolitiske analyser, ved Institut for Folkesundheds- videnskab, Københavns Universitet, forsker Signild Vallgårda i politiske og etiske aspekter af ulighed i sundhed og høj vægt. Afsættet for oplægget er Signild Vallgårdas bog Hvordan mindsker vi uligheden i sundhed?

Desuden vil der på dialogmødet være en kort præsentation af en kursus- og uddannelsesportal, som på sigt kan blive en fælles portal for alle faglige selskaber. Dette bl.a. med henbilk på, at der én samlet indgang til kurser og uddannelse for alle medlemmer af fagilge selskaber.

Generalforsamling kl. 13

Efter frokost vil afholdes ordinær generalforsamling. Se her for indkaldelse med dagsorden.

Hvert selskab kan sende to delegerede til generalforsamlingen (med stemmeret). Desuden har alle medlemmer af bestyrelserne i de faglige selskaber mulighed for at deltage som observatører (uden stemmeret).

Hvis man som selskab ønsker at få optaget forslag på dagsordenen, skal det sendes til, kontakt@dsfys.dk senest tirsdag den 8. september 2020.

Tilmelding

Af hensyn til det praktiske, bedes hvert selskab tilmelde repræsentanter til generalforsamling og dialogmødet senest mandag d. 14. september 2020. Af tilmeldingen skal det fremgår, hvorvidt du tilmelder dig generalforsamlingen og/eller dialogmødet. Tilmelding skal sendes til kontakt@dsfys.dk