Genvalg til DSF's bestyrelse og ny suppleant

Generalforsamlingen blev afholdt trods skærpede Covid19 restriktioner. Det hindrede dog ikke et flot fremmøde og et vellykket arrangement.

25.09.2020

Oprindeligt var det i juni DSF skulle have holdt generalforsamling, men pga Covid19 restriktioner blev den udskud. Og selvom der fortsat var restriktioner, som bl.a. gjorde at deltagerne måtte bære mundbind, så kunne DSF d. 22. september afholde generalforsamling.

Dagen blev afholdt på Hotel Severin i Middelfart, hvor der inden generalforsamlingen var dialogmøde og besøg af sundhedsforsker, Signild Vallgårda, som gav et fagligt stærkt oplæg om ”Ulighed i sundhed”. Der kommer senere en nyhed på dsfys.dk med en film fra Signilds oplæg.

Valg af bestyrelse

På generalforsamlingen blev der kvitteret med bred opbakning til den siddende bestyrelse. 3 ud af de 5 medlemmer var på valg. Der var således genvalg for en 4-årig periode til: Gitte Arnbjerg, Heidi Marie Brogner og Lars Henrik Larsen. Derudover så fortsætter Maja Helbo Jensen og Rasmus Gormsen Hansen i bestyrelse – begge er på valg i 2022.

Bestyrelsen
DSF's bestyrelse. Fra venstre: Heidi Marie Brogner, Lars Henrik Larsen, Gitte Arnbjerg, Maja Helbo Jensen og Rasmus Gormsen Hansen

Ny suppleant

Der skulle også vælges ny suppleant, i det at Maja, som tidligere suppleant, er gledet ind som fast bestyrelsesmedlem. Christine Ginnerup fra Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test & Træning stillede op som suppleant og blev valgt. Christine arbejder ved Gudenådalens Fysioterapi og er iøvrigt tilknyttet, som klinisk underviser samt censor ved fysioterapiuddannelsen - VIA University College. Desuden er Christine godkendt som Certificeret Kliniker under specialiseringsordnignen.

Christine Ginnerup
Christine Ginnerup er ny suppleant bestyrelsen

Formanden kigger bagud og fremad

Bestyrelsen er naturligvis glade for opbakningen og har allerede gjort sig en række tanker om det fremadrettede arbejde. Således udtaler Gitte Arnbjerg, som formand:

”Det er både glædeligt men også helt afgørende, at have opbakning fra de faglige selskaber. DSF står 100% på skulderne af fagligheden i fysioterapi og de 17 faglige selskaber. Som formand for DSF ser jeg det samtidig som en pejling på, at vi skal fortsætte stilen og retningen vi som bestyrelse har sat, for at få meget større fokus på fagligheden i fysioterapi”

På generalforsamlingen præsenterede Gitte bestyrelsens beretning, hvor hun bl.a. slog ned på de udfordringer der har været i samarbejdet med Danske Fysioterapeuter og Hovedbestyrelsen. Efter generalforsamlingen uddyber Gitte det således:

”Vi skal ikke lægge skjul på, at vi har i et heftigt stormvejr, hvor vi har savnet konkret opbakning fra Danske Fysioterapeuter og Hovedbestyrelsen til vores arbejde med at udvikle fagligheden i fysioterapi. Når det er sagt, så har vi den seneste tid oplevet en mere positiv udvikling, hvor vi bl.a. nu er i en konkret proces omkring forbedring af bl.a. specialiseringsordning, synliggørelse af kurser og større fokus på faglig formidling”

Gitte siger dog afsluttende, at hun gerne vil se reelle resultater før hun for alvor vil tro på en forbedring i samarbejdet:

”Der er nu taget nogle skridt i den rigtige retning, men der er stadig et pænt stykke endnu til vi når derhen hvor fagligheden har et langt højere prioritering hos Danske Fysioterapeuter. Samtidig har vi i DSF et stort ansvar for, at få bredt faglighed i fysioterapi meget bredere ud og vi også får flere medlemmer af de faglige selskaber. DSF’s bestyrelse vil de kommende år arbejde stenhårdt for, at vi når derhen”.

DSF’s bestyrelse vil på et kommende møde konstituere sig herefter orientere de faglige selskaber om organiseringen.

Et selvstændigt referat fra generalforsamlingen vil senere blive sendt ud til alle de faglige selskaber.