Procedurer for høringer & udpegninger opdateret

Dansk selskab for Fysioterapi tilstræber at alle opgaver varetages efter transparente og demokratiske principper. Som led heri har vi netop opdateret procedurer for udpegninger og høringer og disse er nu frit tilgængelig på hjemmesiden.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 01.02.2021

Koordinering af samarbejde med sundhedsmyndighederne

Dansk Selskab for Fysioterapi bliver løbende inviteret til at foretage udpegninger til arbejdsgrupper og udarbejde faglige høringssvar på et bredt område indenfor det sundhedsfaglige felt.

Vi tilstræber videst muligt at sikre en stærk repræsentation af de faglige miljøer, herunder de fysioterapifaglige selskaber, gennem koordinering af input på tværs af selskaberne.

I arbejdet med høringer og udpegninger kan der således både være tale om prioritering mellem flere kandidater til samme arbejdsgruppe eller samling af flere høringssvar i et fælles.

En proces som gerne skal bygge på både høj faglighed, demokrati og transperans.

Ny procedurebeskrivelse godkendt

For at sikre at der arbejdes efter de ønskede principper er der udarbejdet procedurebeskrivelser for høringer og udpegninger. Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi har for nyligt godkendt en opdateret version af procedurene for høringer og udpegninger.

Her kan du blandt andet læse om hvilke typer høringer og udpegninger vi typisk er involveret i, hvad man skal være opmærksom på ved udarbejdelse af høringssvar, samt hvilke principper der er gældende, hvis der er udpeget flere kandidater til samme post.

Den senst opdaterede version af procedurebeskrivelsen ligger fast på DSF hjemmeside under afsnittet om kliniske retnigslinjer -> høringssvar.

Men, du kan også downloade og læse en pdf verison direkte her fra nyheden.

Download en pdf-version af procedurerne her

Koordineringen med de faglige selskaber sker i tæt samarbejde mellem de enkelte selskabers faglige tovholdere og Dansk Selskab for Fysioterapi's faglige konsulent. Dertil er der en tæt dialog mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter, således at fag og politik spiller hinanden stærke.

Har du spørgsmål til procedurene er du velkommen til at kontakte Dansk Selskab for Fysioterapi på kontakt@dsfys.dk.

Sidder du med konkrete input til en aktuel høring eller udpegning, kan du kontakte det faglige selskab på det pågældende område. Du finder link til de enkelte selskaber i menuen på forsiden af DSF hjemmeside og herfra kan du finde konktaktoplysninger på selskaberne.