Professorer gav input til høringssvar om Behandlingsrådet

Kort før jul var der frist for at indgive høringssvar på proces-og metoderammen for Region Syddanmarks kommende Behandlingsråd. For at stå stærkest muligt inviterede Dansk Selskab for Fysioterapi landets fysioterapeutiske professorer og docenter til at give input.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 19.01.2021

Danske Regioners Behandlingsråd

Behandlingsrådet har til opdrag at evaluere, om omkostningerne i sundhedsvæsenet til sundhedsteknologier og behandlinger står mål med effekten for patienterne.

Rådet er en parallel til Medicinrådet og får til opgave at varetage evalueringer ud fra de fastlagte principper om Mere Sundhed for Pengene, Faglighed og Arms-længde, Åbenhed samt Lighed

Sundhedsteknologier og behandlingsindsatser dækker i denne sammenhænge over alle former for behandlinger som udbydes under Danske Regioner. Således også fysioterapeutisk behandling inklusiv præ- og rehabilitering.

I efteråret godkendte Danske Regioners bestyrelse et udkast til metode- og procesramme for Behandlingsrådet. Som led i en demokratisk og transparent proces, blev alle interessenter inviteret til at give deres besyv med på de foreløbige udkast - dvs. de rammer der fremadrettet definerer behandlingsrådets arbejdsgange og metodiske rammer.

Involvering af fysioterapeutiske professorer

Anbefalinger udarbejdet af Behandlingsrådet kan potentielt få stor indflydelse på den nationale prioritering af fysioterapeutiske indsatser.

For at stå stærkest muligt ved indgivelse af høringssvar, valgte Dansk Selskab for Fysioterapi at invitere de danske professorer og docenter i fysioterapi til, at give deres besyv med i et fagligt funderet høringssvar. Dette blev indsendt parallelt med et selvstændigt politisk orienteret høringssvar fra Danske Fysioterapeuter.

Til trods for en kort frist i dagene op til juleferien, nåede i alt 5 professorer og docenter at give input til høringssvaret. Således skal der lyde en stor tak til professor Inger Mechlenburg, Docent Mikkel Bek Clausen, Professor Søren Thorgaard Skou, professor Ann Bremander samt Professor Michael Skovdal Rathleff, som alle nåede at skimme det omfattende materiale og sende kommentarer til et samlet hørringssvar indenfor en meget kort tidsramme.

De centrale punkter i DSF's høringssvar

Det altoverskyggende fokus, var den manglende repræsentation af rehabiliteringsområdet i sammensætningen af Behandlingsrådet. Derudover blev der blandt andet givet kommentarer vedrørende:

  • Samspil med og snitflader til Nationale Kliniske Retningslinjer
  • Model for økonomiske evalueringer
  • Forslagsstillere fra komunal og praksissektor
  • Tværsektoriel implementering af Behandlingsrådets anbefalinger
  • Kritisk vurdering af kvalitativ litteratur.

Læs det fulde høringssvar

Alt høringsmateriale samt høringssvar ligger som vanligt offentligt tilgængelige på Høringsportalen.

Er du interesset i læse Dansk Selskab for Fysioterapis høringssvar vedrørende Proces- og Metoderamme for Behandlingsrådet, kan du downloade en pdf verison af det fulde høringssvar direkte her på siden.

Høringssvar Proces- og Metoderamme for Danske Regioners Behandlingsråd

Klik her hvis du gerne vil vide mere om Danske Regioners Behandlingsråd