Jule & nytårshilsen fra bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi

Året går på hæld...

21.12.2017

Året går på hæld, og den nye bestyrelse i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har nu været i arbejdstøjet i knapt et halvt år. Et halvt år der i den grad har stået i specialiseringsordningens tegn og som kulminerede med lanceringen af ordningen d. 1. oktober. 

Det har været en stor opgave, men vi har heldigvis været hjulpet godt på vej af tidligere arbejdsgrupper og bestyrelsers store arbejde.

Vi er sikre på, at det er en god ordning, vi i dialog med de faglige selskaber har fået søsat. En ordning som på den ene side sikrer et højt fagligt niveau hos de fysioterapeuter, der opnår godkendelse og på den anden side en ordning, hvis krav er overskuelige og realistiske at opnå for rigtig mange fysioterapeuter.

Både de faglige selskaber og sekretariatet har modtaget mange henvendelser om specialisering, og vi håber på, at det udmønter sig i en masse ansøgninger til det nyetablerede specialiseringsråd. Under alle omstændigheder ser vi frem til at modtage de første ansøgninger.

Dialog med de faglige selskaber

Parallelt med arbejdet med specialiseringsordningen har vi kontinuerligt arbejdet på DSFs andre kerneopgaver. I oktober måned blev der afholdt dialogmøde mellem DSF og de faglige selskaber, og selvom specialiseringsordningen var på dagsordenen, blev der også tid til at drøfte andre ting.

Blandt andet blev arbejdet hen mod Fagkongressen i 2018 påbegyndt. Selskaberne havde en masse gode ideer, som vi glæder os til at se udmøntet på den fællesstand, der er planlagt mellem Danske Fysioterapeuter, DSF og de faglige selskaber på Fagkongressen.

Der blev også tid til dialog om visionerne for DSF – konkret hvad DSF gerne skal have opnået i 2020. Dette er en af de opgaver, som vi i bestyrelsen vil kaste os over, så snart kalenderen skriver 2018. Målet er at styrke vores position og tyngde for at sikre, at vi sammen er fagligt uomgængelige ift. fysioterapi-faglige spørgsmål og udviklingsområder. Afsættet for arbejdet bliver de tilbagemeldinger, vi har fået fra de faglige selskaber samt Danske Fysioterapeuter og andre fysioterapi-relevante aktører.

Vi ser i bestyrelsen frem mod et nyt år, hvor dialogen med de faglige selskaber fortsat vil være højt prioriteret, og vi glæder os til at mødes med de selskaber, vi endnu ikke har haft lejlighed til at møde i en tættere dialog.

Travlt 2018

I bestyrelsen forudser vi et travlt 2018 med Fagkongres, 1. og 2. ansøgningsrunde i specialiseringsordningen, generalforsamling, dialogmøder, repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter og meget andet.

Der er nok at tage fat på. Og vi glæder os til at løfte opgaverne i fællesskab med de gode kræfter i de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter.

På vegne af bestyrelsen ønsker jeg alle en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Lars Henrik Larsen

Formand, Dansk Selskab for Fysioterapi