Nyt værktøj til nyuddannede eller nyansatte på klinik

Det kan være overvældende for nyansatte og nyuddan¬nede at skulle starte arbejdet på klinik, hvor man møder komplekse problematikker og komplekse krav. For at lette overgangen er der udviklet en værktøjskasse, som kan hjælpe i mødet med den nye kliniktilværelse.

af Organisationskonsulent, DSF sekretariat Lars Tomlinson - 22.01.2021

Efterspørgsel på hvilke kompetencer der er brug for i praksissektoren

Som klinikansat møder du mange patienter i løbet af en arbejdsuge og der er brug for at have styr på både teoretiske og praktiske færdigheder for at kunne at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere et behandlingsforløb til patienterne. 

Som en form for hjælpeværktøj, så har DSF nu sammen med Praktiserende Fysioterapeuter (PF) og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) udviklet en kompetenceprofil, som skal lette overgangen til ny fysioterapeuter i klinik.

Få adgang til kompetenceprofilen og tilhørende registreringsskema 

Kompetenceprofilen indeholder en kompetencebeskrivelse med kort beskrivelse af fagligheder og kompetencer, samt et redskab som stilles til rådighed for den enkelte fysioterapeut og som kan bruges i samarbejde med arbejdsstedet. Hele materialet kan hentes her:

DSF efterlyser erfaringer med brug af kompetenceprofilen

Velvidende, at værktøjet nu skal stå sin prøve, så ser parterne også frem til at få input og ideer til, hvordan det evt. kan gøres endnu bedre. Der opfordres således til, at interesserede melder sig på banen til at afprøve kompetenceprofilen i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi. Er du nysgerrig på dette eller har du nogle kommentarer eller spørgsmål, så opfordres til at kontakte Gitte Arnbjerg: gar@dsfys.dk

Baggrund for kompetenceprofilen

Kompetenceprofilen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Per Tornøe og Poul Gørtz fra Praktiserende Fysioterapeuter PF, Mathias Holmquist og Michael Møller Nielsen fra Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) samt Gitte Arnbjerg og Lars Henrik Larsen fra DSF. Arbejdsgruppen har været faciliteret og understøttet af Inger Birthe Bjørnlund (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi).