Nu kan du få blåstemplet dine kompetencer

Dansk Selskab for Fysioterapi er klar med en ny specialiseringsordning, som skal blåstemple og synliggøre den kliniske karrierevej for fysioterapeuter.

af redaktør af Fysioterapeuten Cathrine Huus - 02.10.2017

Efter et stort udviklingsarbejde lancerer Dansk Selskab for Fysioterapi nu en specialiseringsordning, hvor fysioterapeuter, som arbejder i klinisk praksis, kan få blåstemplet deres kompetencer. Ordningen giver adgang til at kalde sig enten ”certificeret kliniker” eller ”specialist”.

Lars Henrik Larsen, formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, har store forhåbninger til den nye ordning og mener, at den først og fremmest vil løfte fagligheden og styrke fysioterapeuters kompetenceudvikling. Men den vil også skabe synlighed for faget og med tiden give nye jobmuligheder og lønløft.

”Målet er, at den skal blive et kvalitetsstempel. Og vi er overbevist om, at omverdenen får øjnene op for, at vi har 18 faglige selskaber i fysioterapi i Danmark, der arbejder på at uddanne kompetente fysioterapeuter og skabe dygtige specialister,” siger Lars Henrik Larsen.

Han har en ambition om, at alle fysioterapeuter med tiden vil søge om en specialisering og tilrettelægge deres arbejdsliv og efteruddannelse efter det. For et af de vigtigste formål med ordningen er at synliggøre fysioterapeuters kliniske kompetencer overfor arbejdsgiverne, sundhedssystemet og patienterne.

”Vi ser i stigende grad, at både arbejdsgivere og patienter efterspørger specialister. Samtidig har mange klinikere haft lange arbejdsliv, hvor de har arbejdet hårdt og videreuddannet sig i årevis, uden at opnå officiel anerkendelse. Selvom de er blevet kaldt eksperter af omverdenen. Med ordningen får vi et værktøj, som synliggør fysioterapeuternes faglige ekspertise, og dermed hjælper både arbejdsgivere og patienter med at finde de fysioterapeuter, der har specialiseret sig i en særlig retning,”, siger Lars Henrik Larsen.

Målrettet karrierevej

Også internt i professionen kan specialiseringsordningen styrke kvaliteten. Udover de åbenlyse fordele ved at få synliggjort fysioterapeuters kompetencer, giver ordningen den enkelte fysioterapeut mulighed for at planlægge sin karrierevej på mere systematisk vis.

”Vælger man at blive certificeret kliniker eller specialist, får man en plan for karrierevejen. Du vil skulle overveje hvilke kurser, du søger, og hvilke valg du i øvrigt træffer, som kan understøtte din faglighed. Fysioterapeuter efteruddanner sig allerede ekstremt meget. Men vil man som fysioterapeut i spil på sundhedsmarkedet og i den stigende konkurrence, kræver det, at man kan dokumentere sin efteruddannelse,” siger Lars Henrik Larsen.

Erstatter tidligere ordning

Den nye specialiseringsordning erstatter den tidligere ordning under Danske Fysioterapeuter. Den har eksisteret siden år 2000 og var det første forsøg på specialisering i fysioterapi i Danmark. Men ordningen blev aldrig den succes, som den var tiltænkt, fortæller Karen Langvad, direktør i Danske Fysioterapeuter. I løbet af de godt 15 år, ordningen eksisterede, har under 100 fysioterapeuter opnået titlen specialist.

”Det er for få, når vi er 15.000, og derfor blev ordningen evalueret i 2011, og der blev tegnet streger til den model, vi nu ser i sin færdige form,” fortsætter Karen Langvad.

Et af kritikpunkterne af den gamle ordning var, at kravene til at blive specialist var for høje. Vejen fra grunduddannelse til specialist var for lang. Der manglede et mellemniveau. Den kritik er der lyttet til, og Karen Langvad vurderer, at det nye niveau, certificeret kliniker, har en god chance for at blive efterspurgt af arbejdsgivere, både i den offentlige og den private sektor. Dermed kan det blive en murbrækker til mere officiel anerkendelse af, at fysioterapeuter har kompetencer på flere niveauer.

”Alle anerkender jo, at patienternes behov er komplekse, og at den enkelte fysioterapeut ikke kan være fuldt opdateret på alle områder. Derfor er det vigtigt, at vi stadig har blikket fast rettet mod den officielle anderkendelse.”

Faglige selskaber på internationalt niveau

Lars Henrik Larsen mener, at den nye ordning er den bedst mulige ramme til at rumme alle 18 faglige selskaber på en gang.

”Nogle vil sige, at der er for høje krav til at blive specialist, og andre vil sige, de er for lave. Men jeg mener, vi har lavet den bedst tænkelige løsning for alle fysioterapeuter. Det er med stor respekt for de faglige selskaber, som har kørt i et meget højt udviklingsgear og lever op til de allerhøjeste internationale standarder. Nogle faglige selskaber har ikke tradition for at arbejde med supervision og har relativt lidt struktureret videreuddannelse, mens andre er blandt verdens førende. Vi har lavet en fælles ordning, der rummer alle, og det er selvfølgelig komplekst. Men vi forventer, at denne ordning blot fører til, at endnu flere fysioterapeuter motiveres til at uddanne sig på allerhøjeste niveau."

Læs mere om specialiseringsordningen

Ansøgning til særligt specialiseringsråd

Vil du være henholdsvis specialist eller certificeret kliniker, skal du sende en motiveret ansøgning inden 1. januar eller 1. juli. Her vurderer et særligt specialiseringsråd ansøgningerne. Rådet består af et medlem fra Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse, en repræsentant fra forskningsverdenen, en repræsentant fra professionshøjskolerne og en repræsentant for det faglige selskab, hvor ansøgerens speciale ligger indenfor.

Dansk Selskab for Fysioterapi står bag specialiseringsordningen.