Ny bestyrelse i Dansk selskab for fysioterapi

Der er ingen nye ansigter i Dansk Selskab for Fysioterapis (DSF) bestyrelse de kommende to år. Det står klart efter Dansk Selskab for Fysioterapis generalforsamling i Middelfart.

af organisationskonsulent Anders Lindved Lorentzen - 22.06.2018
Bestyrelsen i DSF. Bagerst fra venstre ses bestyrelsesmedlem Morten Topholm, formand Lars Henrik Larsen, suppleant Maja Helbo Jensen og næstformand Rasmus Gormsen Hansen. Forrest fra venstre ses bestyrelsesmedlem Heidi Marie Brogner og bestyrelsesmedlem Gitte Arnbjerg. Foto: Anders Lorentzen

To bestyrelsesmedlemmer var på valg, ligesom der skulle vælges en ny suppleant til bestyrelsen.  Rasmus Gormsen Hansen, der er formand for Dansk Selskab for Hjerte- & Lungefysioterapi og Morten Topholm, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi blev begge genvalgt til bestyrelsen, uden modkandidater.

Maja Helbo Jensen fra Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi blev valgt som suppleant.

Glæder sig til det videre arbejde

Det var en glad formand for DSF, der efter generalforsamlingen udtalte, at han ser frem til det fortsatte arbejde i bestyrelsen:

Det har været en travl periode for DSF med blandt andet lancering af specialiseringsordningen. Jeg glæder mig til, sammen med den øvrige bestyrelse, at dykke længere ned i vores strategiske fokusområder i de kommende år og sætte endnu større fokus på tæt samarbejde med de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter” sagde formand for DSF, Lars Henrik Larsen.

Bestyrelsens sammensætning

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af:

  • Formand Lars Henrik Larsen, bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi
  • Næstformand Rasmus Gormsen Hansen, formand for Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi
  • Morten Topholm, bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi
  • Gitte Arnbjerg, formand for Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
  • Heidi Marie Brogner, bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi
  • Suppleant Maja Helbo Jensen, bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi