Supervisionsuddannelse er klar fra januar 2021

Sammen med Metropol, Københavns Professionshøjskole, har Dansk Selskab for Fysioterapi udviklet en helt ny supervisionsuddannelse, som særligt henvender sig til fysioterapeuter.

af Lars Tomlinson - 19.10.2020
Bliv uddannet i supervision  (Foto: Getty Images)

De fysioterapeutiske faglige selskaber har længe ønsket en nemmere adgang til supervision, ikke mindst fordi supervision er et krav for at opnå en specialisering inden for de specialebærende fysioterapeutiske fagområder. Derfor har DSF ved hjælp af en arbejdsgruppe fået etableret en målrettet uddannelse i supervision.

Målgruppen for supervisionsuddannelsen er fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med mindst to års erhvervserfaring. Modulet er for dem, der har lyst til at arbejde med supervision og kommunikative færdigheder. 

Opstart af uddannelse d. 19. januar 2021

Startdato er d. 19. januar 2021 på Københavns Metropol Højskole: Tilmelding sker via dette link. Derudover så kan du læse mere her om uddannelsen.

Uddannelsen er akredditeret til 10 formelle ECTS-point - 1/6 del af en hel diplomuddannelse. Undervisningen er fordelt over 10 dage á ca. 6 timer og 10 træningsdage á ca. 6 timer. Prisen er 18.500 kr.

Uddannelsen var oprindeligt planlagt til, at starte i septemeber 2020, men pga. Covid19 restriktioner har der været usikkerhed omkring rammerne for undervisningen, hvilket formentlig også har ledt til forholdsvist få tilmeldte.

Få officelt stempel som supervisor

Med uddannelsen bliver man bl.a. i stand til, at supervisere enkeltindivider og grupper på et niveau, der fuldt ud tilgodeser kravet om supervision i forbindelse med specialisering af fysioterapeuter. Og man vil opnå dokumenteret færdigheder for at kunne indgå som supervisor for fysioterapeuter og andre.

Arbejdsgruppen bag uddannelsen

  • Gitte Arnbjerg (næstformand DSF) formand for arbejdsgruppen
  • Inger Birthe Bjørnlund, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi
  • Anja Thon Gjettermann, Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi
  • Eva Bäcker, Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi
  • Charlotte Krogh, Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi
  • Bente Andersen, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi