Post-COVID-19 Funktionsevne Skala på Måleredskaber

Fysioterapeuterne Henrik Hansen og Linette Marie Kofod fra Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi har medvirket til dansk oversættelse af måleredskabet Post-COVID-19 Funktionsevne Skala.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 17.12.2020
Fysioterapeut, ph.d. stud. Linette Kofoed

Post-COVID-19 Funktionsevne Skala på Måleredskaber

Ikke alene har de to fysioterapeuter fra Dansk selskab for Hjerte og Lunge Fysioterapi bidraget til oversættelsen af det nyudviklede måleredskab Post-COVID-19 Funktionsevne Skala (PCFS). De har nu også, i en meget presset tid, hjulpet med at gøre den danske version af måleredskabet tilgængeligt på Måleredskaber.

Vi afventer psykometrisk evaluering

Egentlig burde Post-COVID-19 Funktionsevne Skala slet ikke ligge på Måleredskaber. Der er nemlig ikke foretaget en systematisk kvalitetsvurdering, som ellers er et af kriterierne for at vi opretter nye måleredskaber.

Men ingen regler uden undtagelse. Selvom Corona virus efterhånden føles mere som regel end undtagelsen, så må vi konstatere, at alene det, at der eksisterer et diagnosespecifikt måleredskab på en ny sygdom, er ret imponerende. Dertil er oversættelsen foregået efter bedste internationale standarder. 

Kort fortalt så ved vi hverken om PCFS er validt eller reliabelt. Men når det er sagt, så er det for nuværende det bedste og eneste redskab vi har specifikt til patienter med COVID-19 senfølger. En patientgruppe som mange af vores medlemmer desværre potentielt kommer til at stifte bekendtskab med i den kommende tid.

Derfor har vi undtagelsesvist valgt at bøje reglerne og lagt PCSF på siden, førend det reelt er muligt at foretage en systematisk kvalitetsvurdering.

Find siden med præsentation af PCSF her:

Post-COVID-19 Funktionsevne Skala på Måleredskaber

Inden Vibeke Pilmark gik på pension, nåede hun lige akkurat at skrive en artikel om den danske oversættelse.

Artikel om Post-COVID-19 Funktionsevne Skala på Fysio.dk