Perspektiver på beslutningsgrundlaget i fysioterapi

Komplekst beslutningsgrundlag i fysioterapi – ikke mindst i relation til Covid-19

af Lars Tomlinson - 14.04.2020
Gitte Arnbjerg og Lars Henrik Larsen

Dansk Selskab for Fysioterapi får mange henvendelser fra medlemmer der søger råd om hvordan de fagligt skal fortolke anbefalinger og retningslinjer i denne Corona/COVID-19 tid.

"Som mange andre har peget på i flere indlæg i diverse debatter, påhviler der den enkelte et stort personligt ansvar og der er ingen nemme svar" udtaler Dansk Selskab for Fysioterapis formand Lars Henrik Larsen og næstformand Gitte Helmgaard Arnbjerg.

De er derfor  dykket ned i rammerne, litteraturen og perspektiverne og skrevet en stor artikel der måske kan medvirke til at øge en vidensbaseret tilgang til debatten og støtte den enkelte fysioterapeuts refleksion og argumentation.

I artiklen skitseres den kliniske beslutningstagen om fysioterapi med eller uden fysisk kontakt under Corona-krisen, således:

Formålet med artikelen er, at støtte fysioterapeuter i svære og grundlæggende valg og målet er at opridse væsentlige dele af de mange faktorer der spiller en rolle for fysioterapeuters beslutnings- grundlag i klinisk praksis i alle sektorer.

Artiklen kan hentes her og må bruges af alle.

Bemærk, at artiklen er opdateret d. 16. april 2020.