Puljen til opdatering af kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer mm. er åben

Pulje på 100.000 kr. årligt, giver de faglige selskaber mulighed for, at søge midler til arbejde med opdatering af bl.a. nationale kliniske retningslinjer.

Puljen til opdatering af bl.a. kliniske retningslinjer er nu åben

Den nye pulje skal styrke grundlaget for den evidensbaserede praksis og give fysioterapien et samlet fagligt og professionelt løft.

Hensigten er at kunne understøtte selskabernes arbejde og fx honorere de personer som er tæt involveret i opdateringen af NKR, hørringsvar eller lignende. Tilskud fra puljen kan søges, som supplement til egenbetalinger fra de faglige selskaber og kan således søges som supplerende bevilling til de midler, som de faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi allerede har i deres budget fra Danske Fysioterapeuter, til at understøtte opgaven med kliniske retningslinjer mv.

Du finder her mere info om puljen samt ansøgningsskema:

Spørgsmål til puljen kan rettes til DSF sekretariat: Lars Tomlinson, lt@dsfys.dk og tlf. 3056 6806