DSF strategi og handleplan

Med strategi og handleplan tager DSF's bestyrelse hul på endnu et kapitel om samarbejde omkring udvikling af fysioterapifaget

af Seniorkonsulent Lars Tomlinson - 26.10.2022

Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse har lagt sporene for arbejdet for fagligheden i Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber.

Bestyrelse og DSF-sekretariat har lagt sig i selen for, at løfte vigtige opgaver for alle foreningens medlemmer og ikke mindst for at understøtte selskabernes arbejde og styrke samarbejdet både internt og eksternt.

 

DSF's strategi

DSF's opdaterede strategi er grundstenen for de indsatser, der nu sættes i søen i den resterende del af 2022 og og i 2023. Strategien er målrettet arbejdet for de faglige selskaber i et tæt internt samarbejde i foreningen og med eksterne partnere.

10-punktsplan for 2023

Handleplan 2023 er en 10-punktsplan, som bl.a. omhandler, måleredskaber, høringssvar, kompetenceudvikling, understøttelse af datadrevet fysioterapi, og ikke mindst understøtte selskaberne med at der kan bruges flere kræfter på den faglige udvikling og mindre tid på administrative byrder.

De 3 vigtigste ting for at ambitionerne kan fastfoldes med de tilgængelige ressourcer er:

  1. en kæmpe frivillig indsats fra fysioterapeuter i de faglige selskaber
  2. et tæt, koordineret og effektivt samarbejde mellem DSF, selskaberne og sekretariatet
  3. en effektiv strategi og ledelse af det faglige og videnskabelige arbejde og samarbejde

Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse ser frem til at folde den nye 10-punktsplan ud for selskaberne og indhold af strategien på kommende dialogmøde d. 10. november i Middelfart.