Studiedag i Odense

Selskabsrepræsentanter sørgede for at hejse flaget, for de muligheder man får som medlem af et fagligt selskab.

af Seniorkonsulent Lars Tomlinson - 16.03.2022

Sammen med de faglige selskaber har DSF fokus på, at få flere selskabsmedlemmer. Studiedagen 16. marts var derfor god anledning til at inspirere de studerende og skærpe deres faglige appetit.

Gitte Arnbjerg udtaler:

De studerende og nyuddannede fysioterapeuter er en helt central målgruppe i arbejdet med at øge synligheden om de fysioterapeutiske specialer. De faglige selskaber løfter en kolossal opgave med at få samlet og formidlet ny viden. Og hvis vi får de studerende og dimentenderne med på den faglige vogn, så har vi grundlaget for at få styrke hele professionen og det faglige ben i foreningen.

Nedslag i fire faglige selskaber

Gitte Arnbjerg introducerede til de 17 faglige selskaber, hvorefter repræsentanter fra fire forskellige selskaber gav en hurtig appetitvækker på, hvad man får ud af at være medlem af selskabet. De fire repræsentanter:

  • Tenna Askjær - Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi
  • Camilla Lindekilde – Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed
  • Dorte Kildegaard Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstretisk Fysioterapi
  • Lisbeth Pedersen, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Line up med faglige selskaber, anført af Gitte Arnbjerg

Geriatrisk superman

Niklas Grundt Hansen er Danmarks første specialist i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi. Desuden er han med sine 33 år også landets yngste specialist (alle specialer). På studiedagen imponerede han med sin rejse fra træningsnørd med fokus på unge atleter til at overfører alt sin viden om tung styrketræning til ældre mennesker, som har mindst lige så stort udviklingspotentiale, som de mest skarpeste unge atleter.

Niklas sidder i bestyrlsen i Dansk Selskab for Geriatrisk og Gerontologisk Fysioterapi og er til dagligt udviklingsterapeut i Gentofte Kommune.

Med et motiverende oplæg, fik Niklas plantet et frø hos de studerende som er nysgerrige på, at arbejde med den geriatriske målgruppe. 

Smerte og fysioterapi

Dagen blev desuden indledt med et inspirerende oplæg fra Morten Høgh, formand for Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi. Mortens sørgede med sit oplæg for, at udvide deltagernes horisont for fysioterapi kombineret med en lille lektion ud i smerteforskning.

Gratis medlemsskab

De studerende blev opfordret til at kigge nærmere på de faglige selskaber, hvor næsten alle selskaber giver mulighed for gratis medlemskab. DSF håber derfor også, at studiedagen kan mærkes på antallet af studentermedlemmer af de faglige selskaber.