TELEKONSULTATIONER - FORSKELLIGE PERSPEKTIVER

Vigtig viden når du som fysioterapeut arbejder med videokonsultationer

af Lars Tomlinson - 16.04.2020
Telekonsultation i fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi har i samarbejde med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, forsøgt at grave et spadestik dybere i forhold til, hvad vi skal være opmærksomme på når vi arbejder med telerehabilitering.
- Hvordan opleves telekonsultationer af fysioterapeut og borgere?
- Og hvad er evidensgrundlaget?

Det er der kommet nogle små film ud af. Filmene er lavet af et hold dedikerede fysioterapeuter:

  • Astrid Secher, Center for Telemedicin, Region Midtjylland (billede fra video ovenfor)
  • Lisbeth Lund Pedersen, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
  • Kristian Lyng, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
  • Mark Strøm, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
  • Lasse Lamberth, Dansk Selskab for Sportfysioterapi

Filmene kan ses her.

1. Introduktion til arbejdet og metode ved Kristian Lyng:

2. Astrid Secher: Hvordan henholdsvis fysioterapeuter og borgere havde vidt forskelligt oplevelser af at gennemføre et telerehabiliteringsforløb. Videoen findes via linket til facebook:

www.facebook.com/dsfys/videos/510969383122200/

Astrid er medicinsk antropolog og arbejder til daglig ved center for telemedicin i Region Midtjylland.

 

3. Kristian Lyng: Gennemgang af kvalitative studier om borger/terapeut perspektivet

4. Lisbeth Lund Pedersen: Evidens for behandlingen med telerehabilitering

5. Kristian Lyng: Evidens for behandlingen med telerehabilitering

6. Mark Strøm: Erfaring med telerehabilitering

7. Lasse Lamberth: Erfaring med telerehabilitering

Se desuden:
Litteratur gennemgang på databasen PEDro, som ikke kun omhandler muskuloskeletale problematikker, Link til Physiotherapy Evidence Database  

Danske Fysioterapeuters oversigt over forskellige telemedicinske løsninger og giver vejledning om at komme godt i gang med videokonsultation i fysioterapipraksis

Spørgsmål til litteratur. Kontakt Kristian Lyng på klyng@dcm.aau.dk eller Lisbeth Lund Pedersen, llp@sportsfysioterapi.dk

Andre spørgsmål eller kommentarer:
Kontakt Dansk Selskab for Fysioterapi på kontakt@dsfys.dk

TAK for det stærke arbejde og samarbejde:

Til arbejdsgruppen:
DSF: Bibi Dige Heiberg og Gitte Arnbjerg
DSSF: Kristian Lyng og Lisbeth Lund Pedersen
Danske Fysioterapeuter: Esben Riis
og til bidragsyderne:
Astrid Secher, Mark Strøm og Lasse Lamberth