Ny uddannelseskonsulent til DSF

Fra d. 1. marts 2022 kan de faglige selskaber få sparring og sekretariatsunderstøttelse i forbindelse med udvikling og planlægning af de faglige kurser

03.02.2022

DSF har på vegne af de faglige selskaber været i tæt dialog med Danske Fysitoerapeuter omkring udvikling af organiseringen bag de faglige kurser. 

Aftalen betyder at DSF og de faglige selskaber pr. 1. marts overtager den fremtidige planlægning og gennemførelse af alle fysioterapifaglige kurser.

Det betyder også, at vi fra DSF nu kan fortælle, at vi fra d. 1. marts bliver en mand mere i DSF sekretariatet. Efter et grundigt ansættelseforløb er det aftalt med Sune Virkelyst, at han starter som ny uddannelseskonsulent d. 1. marts.

Hvem er Sune?

Vi har spurgt Sune, om han vil sige lidt om sig selv - og her hvad han fortæller:

Mit navn er Sune Virkelyst, uddannet fysioterapeut i 2014 og Cand.Scient.San i 2022. Jeg har siden 2017 siddet i bestyrelsen i Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi. Jeg ser frem til, i samarbejde med alle selskabernes bestyrelser og DSF’s sekretariat at udvikle kurser og efteruddannelse for fysioterapeuter, og sikre en god proces med omkring implementeringen af det nye system Plan2Learn.

Ny organisering og nye muligheder for de faglige kurser

Oven på dialogen med Danske Fysitoerapeuter, har DSF har fået overdraget ressourcer, så vi nu smmen med de faglige selskaber kan drøfte og udarbejde den rette struktur for hvordan vi bedst løser opgaven. Det betyder først og fremmest at vi nu kan understøtte arbejdet med at udvikle og planlægge faglige kurser og øvrige faglige arrangementer. Her bliver Sune vigtig, da han fremover står til rådighed for de faglige selskaber både omkring sparring og praktisk hjælp ved planlægning og annoncering af kurser og andre faglige arrangementer.

Hvordan understøttelsen af de faglige selskaber præcist kommer til at se ud og hvad det kommer til at indeholder er dog endnu ikke fastlagt i detaljer. Her venter en dialog med de faglige selskaber. Bl.a. i form af kommende fokusgruppe-møder, som er planlagt i februar og så der på dialogmøde d. 8. marts også sættes fokus på den nye opgave. Desuden vil Sune deltage på dialogmødet, som finder sted på Severin i Middelfart.