Tre webinarer til bestyrelserne i de faglige selskaber

Dansk Selskab for Fysioterapi vil i forlængelse af ”Projekt Understøttelse af de faglige selskaber” afholde tre webinarer omhandlende honorering, det attraktive selskab samt kurser og arrangementer.

af Sune Virkelyst - 22.03.2023

På baggrund af ”Projekt Understøttelse af de faglige selskaber” vil Dansk Selskab for Fysioterapi nu udbyde tre webinarer målrettet de faglige selskabers bestyrelser.

Webinarernes omdrejningspunkt vil bestå af elementer, som er blevet nævnt i fokusgruppe interviewet, og derfor vil vi forsøge at holde fokus på specifikke emner som flere gange er blevet nævnt.

Webinar 1: ”Honorering i de faglige selskaber”.

På dette webinar vil omdrejningspunktet blive hvordan selskaberne kan honoreres for forskellige opgaver. Vi vil også komme omkring udbrændthed i bestyrelserne, samt udfolde de nye principper for honorering i Danske Fysioterapeuter.

Webinaret afholdes torsdag d. 11. maj 2023 kl. 16-1730.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/webinar-honorering-i-de-faglige-selskaber

Webinar 2: ”Det attraktive selskab”.

Webinaret lægger vægt på, hvordan selskabernes bestyrelser kan gøre sig selv attraktive for både eksisterende medlemmer, men også nye medlemmer. Der vil på webinaret blive drøftet onboarding, fastholdelse af medlemmer og kommunikation. Her vil vi få besøg af Niels-Erik Kaaber Rasmussen, chef for medlemsrekruttering- og fastholdelse, analyse og digitalisering samt Cecilia Lykke Thorsen, Marketing og Kommunikationskonsulent fra Danske Fysioterapeuter.

Webinaret afholdes onsdag d. 24. maj. 2023 kl. 16-1730

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/webinar-det-gode-selskab

Webinar 3: ”Selskabers kurser og arrangementer”. AFLYST

På dette webinar vil vi gennemgå Danske Fysioterapeuters nye medlemssystem ”MemberCare” og hvilke funktionaliteter der knytter sig til systemet. Ydermere vil vi gennemgå administrationsaftalen anno 2023 indgået mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter, hvor selskaberne kan tilkøbe sig administration af et kursus. På webinaret vil der være mulighed for at deltagerne imellem kan erfaringsudveksle med hinanden.

Webinaret afholdes torsdag d. 8. juni 2023 kl. 16-1730.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/webinar-selskabers-kurser-og-arrangementer

Gennemgående personer fra DSF for alle tre webinarer vil være:

  1. Gitte Arnbjerg - Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi
  2. Sune Virkelyst – Uddannelseskonsulent – Dansk Selskab for Fysioterapi

Optagelse af webinar:

Hvis man ikke har mulighed for at deltage på et eller flere af webinarerne, vil disse blive optaget, og senere lagt på det nye medlemsystem, hvor bestyrelserne kan se eller gense webinarerne.