Webinar om status og fremtiden for Nationale Kliniske Retningslinjer og Anbefalinger

Se eller gense webinaret om fremtiden for Nationale Kliniske Retningslinjer og bliv klogere på hvad sundhedsstyrelsen gør for at omsætte evidens til anbefalinger.

Onsdag d. 04 oktober afviklede Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi i samarbejde med  Sundhedsstyrelsen et webinar med titlen: Hvad gør Sundhedsstyrelsen for at omsætte evidens til anbefalinger?

På webinaret forklarede Chefkonsulent og konstitueret chef for Enhed i Evidensbasseret medicin Simon Tarp, hvordan enheden indtil videre har arbejdet med anbefalingerne og Nationale Kliniske retningslinjer.

Simon Tarp præsenterede blandt andet hvordan de i dag overvejende arbejder med at udarbejde anbefalinger fremfor retningslinjer. Dertil at emnerne aktuelt i højere grad afspejler områder som har særlig politisk bevågenhed, eksempelvis psykiatriområdet.

Der er i dag mange aktører som arbejder med kliniske anbefalinger og retningslinjer og her gav han sine perspektiver på hvad der med fordel i fremtiden skal udarbejdes centralt hos Sundhedsstyrelsen samt hvad der løses bedst lokalt hos eksempelvis faglige selskaber og i regionerne.

 

Sengül Sari Canbolat, fuldmægtig i Enheden for Evidensbasseret Medicin under Sundhedsstyrelsen fortalte om hvilke anbefalinger enheden arbejder med lige nu, og hvordan enheden i fremtiden vil arbejde med anbefalingerne. Hun nævnte særligt områderne smerte, psykiatri og demens hvor der aktuelt er en række initiativer i gang..

 

Både Simon og Sengül pointerede vigtigheden af, at faglige miljøer og  klinisk personale involveres i arbejdet, blandt andet under høringer, da det i høj grad bidrager til at nye anbefalinger er implementerbare i den kliniske virkelighed.

 

Til slut opfordrede Sundhedsstyrelsen til at rette henvendelse hvis man som fagligt selskab har konkrete forslag til et område hvor der er brug for en ny national klinisk anbefaling, ligesom de gerne vil være behjælpelige hvis man i et fagligt selskab har mod på at overtage opdateringen af en af de eksisterende kliniske retningslinjer, som for nuværende er market ”ikke gældende”.

 

Vigtigste highlights fra webinaret:

 

  1. Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger bliver markeret ikke-gældende når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel.

 

  1. Sundhedsstyrelsen arbejder stadig med kliniske retningslinjer – men ressourcerne er få og indsatserne derfor fokuseret på særlige områder.

 

  1. Man arbejder i dag i højere grad med fokuserede kliniske anbefalinger som indeholder få PICO spørgsmål, fremfor for store tunge kliniske retningslinjer som vi kender fra tidligere.

 

  1. Der er generel opmærksomhed på at skelne mellem hvad der skal udarbejdes centralt hos sundhedsstyrelsen og hvad der kan forankres lokalt i faglige miljøer og/eller faglige selskaber.

Se webinaret her