NKR-puljen støtter dansk validering af Functional Ambulation Categories (FAC)

I Sundhedsstyrelsens netop udkomne rapport "Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne - hos voksne med erhvervet hjerneskade" fra september 2020, anbefales brug af måleredskabet Functional Ambulation Categories (FAC). Redskabet er dog ikke oversat og valideret efter gældende anbefalinger og derfor ligger FAC heller ikke på Måleredskaber.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 07.12.2020
Camilla Biering Lundquist Fysioterapeut, Ph.d. studerende

NKR puljen er i drift

På Repræsentantskabet i 2018 blev det besluttet at oprettet en Pulje på 100.000 kr med det formål at styrke grundlaget for den evidensbaserede praksis og dermed give fysioterapien et samlet fagligt og professionelt løft, gennem støtte til faglige selskabers udarbejdelse eller opdatering af nationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer, forløbsbeskrivelser og lignende aktiviteter. 

I indeværende år har DSF blandt andet modtaget en ansøgning fra Camilla Biering Lundquist, som er medlem af bestyrelsen i DSNF, om midler til dansk validering af måleredskabet Functional Ambulation Categories (FAC). FAC er et af flere måleredskaber som SST anbefaler i rapporten Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne - hos voksne med erhvervet hjerneskade.

FAC på Måleredskaber

Siden offentliggørelsen af SST's rapport har DSF modtaget en del henvendelser fra medlemmer, der efterspørger adgang til FAC på Måleredskaber, som DSF varetager drift, vedligehold og udvikling af.

Der er da også publiceret en dansk version af FAC'en, men denne version er ikke oversat og valideret efter gældende standarder. Derfor findes FAC'en heller ikke blandt databasen med måleredskaber som ligger på fysio.dk.

Camilla Biering Lundquist har sammen med en kollage fra Hammel Neurocenter oprindeligt udarbejdet den version af FAC, som Sundhedsstyrelsens rapport henviser til. Men hun er bevidst om at den eksisterende version ikke er udarbejdet efter gældende standarder.

Camilla udtaler følgende:

"Vi havde for år tilbage behov for at bruge FAC i klinisk praksis og oversatte den derfor til internt brug. Vi har nu fået en økonomisk håndsrækning og har dermed mulighed for at oversætte og validere redskabet korrekt, hvilket vi ser meget frem til."  

Det er derfor med stor glæde at vi nu kan se frem til at få sat skub i processen med dansk validering af FAC, så den kan komme på Måleredskaber til gavn for såvel medlemmer af Danske Fysioterapeuter og ikke mindst voksne med erhvervet hjerneskade.

Planen er at have en korrekt oversat dansk version klar i foråret 2021. Umiddelbart i forlængelse af dette går valideringen af FAC i gang.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om NKR puljen her.

Find sundhedsstyrelsens Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne - hos voksne med erhvervet hjerneskade her.

Link til databasen Måleredskaber.