Functional Ambulation Categories (FAC) på Måleredskaber

Sundhedsstyrelsen anbefaler måleredskabet FAC til voksne med erhvervet hjerneskade. For at støtte danske fysioterapeuter i klinisk praksis har fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, med støtte fra DSF's NKR pulje, udarbejdet en korrekt valideret dansk oversættelse af FAC'en.

af Faglig konsulent, Dansk Selskab for Fysioterapi Bibi Dige Heiberg - 15.03.2021
Fysioterapuet, ph.d. stud. Camilla Biering Lundquist, Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

Brugen af måleredskaber i klinisk praksis kan understøtte evidensbasering af praksis gennem systematisk monitorering og evaluering af effekt samt afdækning af den enkelte patients funktionsevne i et fælles sprog på tværs af fagggrupper og sektorer. 

Da Sundhedsstyrelsen i 2020 udgav "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjeneskade" blev anbefalingen suppleret med "Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne hos voksne med erhvervet hjerneskade".

Den supplerende anbefaling blev udarbejdet netop med tanke på at få fagpersoner på tværs af sektorer til at bruge de samme redskaber, når de vurderer funktionsevnen hos voksne med erhvervet hjerneskade.

SST anbefaler Functional Ambulation Categories (FAC)

Som et blandt flere redskaber anbefaler SST, at måleredskabet Ambulation Categories (FAC) anvendes til klassifikation af gangfunktion. Desværre har der indtil for nyligt kun eksisteret en håndholdt oversættelse, som ikke var gennemført efter gældende internationale standarder. Derfor har FAC heller ikke været at finde på Måleredskaber før nu.

For at understøtte implementeringen af SST's anbefalinger, besluttede bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi, at imødegå en ansøgning til NKR puljen fra Camilla Biering Lundquist, Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, om støtte til en korrekt udført dansk oversættelse, validering og reliabilitetstest.

Dansk version af FAC

Med økonnomisk rygstøtte satte Camilla Biering Lundquist effektivt skub i processen med dansk oversættelse. Dette har resulteret i, at der allerede nu foreligger en korrekt oversat og kulturelt tilpasset dansk version af FAC, som er tilgængelig for alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter på Måleredskaber.

Camilla udtaler føglende om processen med oversættelse og kulturel adaptation:

"Vi har været en lille gruppe af fysioterapeuter på Hammel Neurocenter som gennem flere måneder har arbejdet med oversættelse og afprøvning af FAC. Undervejs har vi lavet flere tilrettelser for at gå en så entydig formulering som muligt. I øjeblikket anvendes testen på alle patienter der indlægges på hammel Neurocenter."   

Hvis du vil vide mere om FAC

Er du interesseret i at læse mere om FAC, Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller beslutningen om at støtte den danske validering af FAC, så følg linkene herunder.

Gå til Functional Ambulation Categories (FAC) på Måleredskaber

Læs 'Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade'

Læs 'Anbefalinger for nationale redskaber til vurdering af funktionsevne'

Læs nyhed om støtte til dansk oversættelse af FAC