Faglige selskabers kurser på Danske Fysioterapeuters kursuskalender på fysio.dk

Efter DSF’s årsmøde i Middelfart d. 14 juli besluttede bestyrelsen, at de faglige selskaber skal have mere administrations understøttelse til at få selskabernes kurser på fysio.dk.

af Sune Virkelyst - 31.08.2023

Det blev taget positivt modtaget ved årsmødet i Middelfart, da uddannelseskonsulent Sune Virkelyst kunne meddele, at DSF sekretariatet fremover kan understøtte selskabernes bestyrelser i, at deres faglige kurser annonceres på www.fysio.dk og denne kursuskalender.

 

Igennem projekt ”Understøttelse af de faglige selskaber”, har et af punkterne været mere støtte til det administrative på kursusdelen, og derfor har det af flere omgange blevet diskuteret i bestyrelsen. En af bekymringerne har blandt andet været, at man ikke har det fulde overblik over, hvor mange timers arbejde denne opgave tager at løse. Derfor er det blevet besluttet, at projektet igangsættes i en prøveperiode, så vi kan se om det er noget der reelt er en efterspørgsel på og samtidig at DSF kan indsamle viden om, hvor mange ressourcer det kræver at annoncerer kurserne på fysio.dk.

 

Procedurer for administrativ hjælp

DSF-sekretariatet har i sommermånederne arbejdet på, hvordan vi bedst muligt får nedskrevet procedurer og arbejdsgange, hvorpå vi imødekommer flest faglige selskaber som muligt.

Derfor har vi arbejdet videre på en allerede eksisterende kursusskabelon som muligvis allerede er kendt for de fleste i selskabernes bestyrelser. Skabelonen er udarbejdet ud fra, hvilke oplysninger systemet kræver, og derfor er det vigtigt, at man udfylder alle rubrikker. Hvis alle rubrikker ikke er udfyldt, kommer kurset ikke op på kursuskalenderen. En ting vi fx støder på er, at der ikke angives hvor mange pladser der er på kurset. Men for at gøre det tydeligt og transparent for medlemmerne er det vigtigt, at alle kurser indeholde alle de samme typer oplysninger.

 

Hermed et par vigtige opmærksomhedspunkter:

  • Adresse for afholdelsesstedet.
  • Følgende datoer: 1. tilmeldingsfristen og afholdelsesdatoen.
  • Antal deltagere
  • Priser: Hvis der er differanceret priser, skal dette være tydeligt f.eks. pris for medlemmer og pris for ikke-medlemmer.
  • Arrangør evt. medarrangør.

Procedurer steps:

  1. Man downloader kursusskabelonen fra www.dsfys.dk under kvalitet: Kursusannoncering
  2. Selskabets bestyrelse eller repræsentant udfylder skabelonen.
  3. Den udfyldte skabelon sendes til kursus@dsfys.dk
  4. Når kurset er lagt op på hjemmesiden, kvitterer sekretariatet med en mail om at kurset er annonceret med et følgende link.