Kursusannoncering

Faglige kurser som skal annonceres på Danske Fysioterapeuters kursuskalender

Skal man som fagligt selskab have sit kursus fysio.dk under Kurser og arrangementer (fysio.dk) så kan man nu få understøttelse til denne opgave fra DSF sekretariatet. Som en tilføjelse fra ”projekt understøttelse” kan selskaberne nu få hjælp til administrativt at få deres kurser på fysio.dk samt at får dem markedsført i Danske Fysioterapeuters nyhedsmail ”Corpus” samt indgå i fagbladets annonceringer.

Administrationen af faglige kurser på Danske Fysioterapeuters hjemmeside er:

DSF-sekretariatet understøtter denne administration i en prøveperiode frem tom. juni, 2024. Grunden til at det er en prøveperiode er, at vi i DSF ikke ved hvor mange ressourcer der skal allokeres til denne opgave.

Procedurer for administrativ hjælp

Sekretariatet har arbejdet videre på en allerede eksisterende kursusskabelon som muligvis allerede er kendt for de fleste i selskabernes bestyrelser. Skabelonen er udarbejdet ud fra, hvilke oplysninger systemet kræver, og derfor er det vigtigt, at man udfylder alle rubrikker. Hvis alle rubrikker ikke er udfyldt, kommer kurset ikke op på kursuskalenderen.

En ting vi oftest er stødt på er, at man ikke angiver hvor mange pladser man har på kurset. For nogle selskaber kan denne information virke irrelevant, men det system der benyttes hos Danske Fysioterapeuter påkræver dette. Derfor set ud fra en markerstings og kvalitetssynspunkt opfordrer vi alle, som vil benytte sig af dette tilbud til at følge kursusskabelonerne og de informationer som hører til her.

Hermed et par vigtige opmærksomhedspunkter:

  • Adresse for afholdelsesstedet.
  • Følgende datoer: 1. tilmeldingsfristen og afholdelsesdatoen.
  • Antal deltagere
  • Priser: Hvis der er differanceret priser, skal dette være tydeligt f.eks. pris for medlemmer og pris for ikke-medlemmer.
  • Arrangør evt. medarrangør.

Procedurer steps:

  1. Man downloader kursusskabelonen fra www.dsfys.dk under kvalitet
  2. Selskabets bestyrelse eller repræsentant udfylder skabelonen.
  3. Den udfyldte skabelon sendes til kursus@dsfys.dk 
  4. Når kurset er lagt op på hjemmesiden, kvitterer sekretariatet med  en mail om at kurset er annonceret med et følgende link.

Download:

Kursusskabelon

DSF Retningslinjer

DSF Vejledning til kursusannoncering