Året der gik i DSF: Få her overblikket fra generalforsamling 2020

DSF's bestyrelse blev genvalgt ved generalforsamlingen d. 22. september. Få her indblik i hele mødet og hvad formand, Gitte Arnbjerg lagde vægt på i samarbejdet med de faglige selskaber.

af Organisationskonsulent, DSF sekretariat Lars Tomlinson - 16.12.2020

Trods coronarestriktioner, lykkes det d. 22. september DSF at afholde generalforsamling for de faglige selskaber.

Du finder her referat fra mødet

På mødet præsenterede DSF's formand, Gitte Arnbjerg beretning fra bestyrelsen.

Gitte lagde vægt på, at den overordnede strategi for DSFs bestyrelse er, at DSF og faglige selskaber skal være uomgængelige i foreningens faglige spørgsmål eller emner der direkte eller indirekte har indflydelse på fagligheden.

Gitte kunne fortælle om gode takter for samarbejdet med Hovedbestyrelsen, som bl.a. har givet sig udslag i forbedret dialog med Danske Fysioterapeuters sekretariat, som bl.a. har givet os muligheder for at annoncere på lige vis med sekretariatet.

Også her ved årets udgang skal der fra DSF kvitteres for det tætte samarbejde med kompetente repræsentanter fra faglige selskaber og specialiseringsrådet, samt en række eksterne samarbejdspartnere skal løfte vores strategiske arbejde yderligere og styrke og understøtte forudsætningerne for de faglige selskabers indsatser.

Du kan her læse opsamling og hele beretningen fra årets generalforsamling.