Høringer og udpegninger i første halvår 2022

RKKP, Vælg Klogt, alverdens patientforeninger og diverse styrelser har fokus på fysioterapifagligheden.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 29.06.2022

Imens sundhedsstyrelsen arbejder på en ny finansieringsmodel til arbejdet med kliniske retningslinjer, er der fortsat fuld damp på arbejdet med høringer og udpegninger.

Aktørlandskabet ændrer gradvist karakter, og derfor er der fortsat rift om faglige input fra de faglige selskaber.

Alene i første halvdel af 2022 har vi i DSF sekretariatet modtaget i alt 24 henvendelser fra eksterne samarbejdsparter, der alle ønsker fysioterapifaglige input. 

Oversigt over aktører:

image8t5wd.png

Fysioterapeuter populære hos RKKP

Vi har modtaget i alt 14 anmodninger om udpegninger og i alle tilfælde pånær 1, er det lykkedes at finde stærkt kvalificerede kandidater.

Især RKKP styregrupperne fylder i arbejdet med hele 7 udpegninger henover foråret.

Antallet af høringer har i foråret været 8, hvoraf vi har fundet det relevant at give input til 3 (Vælg Klogt anbefaling om diabeteskontroller, Høring om nyt forløbsprogram for ryglidelser i Region Hovedstaden & Afdækning af nye databaseområder for RKKP).

Nyt samarbejde med politiske konsulenter i Danske Fysioterapeuter

I 2021 opdaterede vi procedurerne for udpegninger og høringer og i 2022 har vi fokus på hvordan vi styrker samarbejdet mellem politik og fag i arbejdet med udpegninger og høringer. Danske Fysioterapeuters politiske konsulenter har budt sig til for at klæde udpegede kandidater bedre på i de tilfælde hvor arbejdet kan have politisk karakter. Vi har store forventninger til den nye model, som også vil betyde et tættere konneks mellem faglige og  parallelle politiske indsatser.

Helt konkret betyder det, at vi...

  1. ...i fællesskab med de politiske konsulenter har udarbejdet et nyt udpegningsbrev, som kort opridser vilkår, forventninger og muligheder i forbindelse med udpegninger.
  2. ...afprøver en model med et kort forberedende møde og et opfølgende evalueringsmøde, efter udpegningsarbejdet er afsluttet.

Vi vil løbende evaluere på de nye tiltag, og har I forslag eller ideer til yderligere tiltag, er I som altid velkomne til at henvende jer til Bibi på BDH@fysio.dk.

Læs høringssvar fra forår 2022:

Rygforløbsprogram Region Hovedstaden

Vælg Klogt Anbefaling om Diabeteskontrol

Uvurderlig indsats fra de Faglige Selskaber i Fysioterapi

Det fysioterapifaglige aftryk på sundhedsområdet er alene sat, som følge af den kæmpe indsats, der leveres af de faglige selskaber i fysioterapi.

Der skal derfor lyde en stor tak for indsatsen! Vi glæder os til et fortsat stærkt og frugtbart samarbejde til gavn for fysioterapien og især patienter i det danske sundhedsvæsen.