Ny retningslinje om hjernerystelse

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har udgivet nye klinisk retningslinje. Læs her mere om arbejdet og husk, at der fortsat er mulighed for at søge midler i DSF's pulje til støtte for arbejdet med kliniske retningslinjer.

af Organisationskonsulent, DSF Lars Tomlinson - 09.06.2021

Op mod 20.000 danskere får årligt stillet diagnosen hjernerystelse, og de har stor risiko for at få langvarige forløb eller varig påvirkning af både funktionsniveau og livskvalitet. Der er derfor brug for at implementere den nyeste viden og det kan en ny klinisk retningslinje hjælpe med. 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Center for hjernerystelse står bag ny retningslinje

Retningslinjen er udgivet i dansk version af Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Center for Hjernerystelse. De to personer, som har stået i spidsen for arbejdet er: Lisbeth Lund Pedersen/DSSF (venstre, foto)) og Henriette Henriksen/Center for hjernerystelse (højre foto).

Adgang til den nye retningslinje

Du får her adgang til den kliniske retningslinje samt flowcharts

Er du interesseret i den originale amerikanske udgave, findes den her

Endelig en guide på dansk

Hovedpersonerne bag den nye danske oversættelse ser det som et afgørende skridt, at der nu endelig er en dansk retningslinje, som bredt kan bruges i behandling og rehabilitering af hjernerystelser:

”Der er fortsat ubesvarede spørgsmål i forskningen, men vi ved nu så meget om diagnostik og behandling, at vi kan udgive en klinisk retningslinje, der helt konkret kan guide både fysioterapeuter, læger og andre sundhedsprofessionelle gennem undersøgelse af patienter med hovedskader og opstille individuelle målrettede planer for behandling og rehabilitering”, lyder det fra Lisbeth Lund Pedersen og Henriette Henriksen.

De vigtigste nedslag fra den nye danske kliniske retningslinje er:

  • Fysioterapeuter har en central rolle i undersøgelse og behandling efter hjernerystelse
  • Der er behov for systematisk tilgang til undersøgelse og behandling efter hjernerystelse
  • Retningslinjen er monofaglig, men kan med fordel læses af andre faggrupper
  • Retningslinjen er fint i tråd med anbefalingerne fra NKR om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Puljen til opdatering af kliniske retningslinjer

I 2019 åbnede DSF mulighed for, at de faglige selskaber kan søge støtte til arbejdet med kliniske retningslinjer. Idéen med puljen, er at kunne understøtte selskabernes arbejde og fx honorere de personer som er tæt involveret i opdateringen af NKR, hørringsvar eller lignende.

Du finder her mere info om puljen samt ansøgningsskema:

6 godkendte ansøgninger i 2019-2021

Siden lancering af puljen har DSF godkendt 6 ansøgninger til følgende projekter:

  • "Forebyggelse af tryksår blandt voksne over 18 år" (Arbejdsliv), tilskud 30.000 kr.
  • Ny national retningslinje for rehabilitering af hjertekarsygdomme, type 2 diabetes og KOL (Hjerte/Lunge), tilskud 10.250 kr.
  • "Revidering af NKR om rehabilitering efter brystkræft" (Onkologisk/Palliativ), tilskud 7.740 kr.
  • "Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af patienter med hjernerystelse" (Sport), tilskud 59.000 kr.
  • "The Danish version of the Functional Ambulation Categories (FAC)" (Nerologisk), tilskud 37.400 kr.
  • "National klinisk retningslinje for behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerter" (SMOF), tilskud 13.800 kr.

Spørgsmål til puljen kan rettes til DSF sekretariat: Lars Tomlinson, lt@dsfys.dk og tlf. 3056 6806