Klinisk retningslinje: Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling efter hjernerystelse

Retningslinjen er udgivet af Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Center for Hjernerystelse.

Link til den kliniske retningslinje:

Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling efter hjernerystelse

Se posters med flowcharts fra retningslinjen

Retningslinjen er en danske oversættelse af et amerikansk studie. Du finder her den originale version.

Vigtige nedslag fra den nye danske kliniske retningslinje er:

  • Fysioterapeuter har en central rolle i undersøgelse og behandling efter hjernerystelse
  • Der er behov for systematisk tilgang til undersøgelse og behandling efter hjernerystelse
  • Retningslinjen er monofaglig, men kan med fordel læses af andre faggrupper
  • Retningslinjen er fint i tråd med anbefalingerne fra NKR om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse