Stærkt fysioterapeutisk aftryk i ny NKR for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

Fysioterapeuter var involveret fra start til slut i udarbejdelsen gennem henholdsvis 2 repræsentanter i arbejdsgruppen, fælles høringssvar fra Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi og ikke mindst peer-review af retningslinjen.

af Faglig konsulent Bibi Dige Heiberg - 08.03.2021
Morten Høgh, Specialist i muskuloskeletal og sportsfysioterapi, Ph.d. & Behnam Liaghat, Specialist i sportsfysioterapi & Ph.d.-stipendiat på SDU.

Dansk Selskab for Fysioterapi, har som en af sine visioner at være fagligt uomgængelige.

Dette gælder blandt andet når myndighederne udarbejder kliniske retningslinjer, hvor opgaven for Dansk Selskab for Fysioterapi er at bygge bro mellem myndighederne og de fysioterapifaglige miljøer.

Et eksempel her på er den nyligt publicerede kliniske retningslinje på skulderområdet, hvor det er lykkedes at sætte et stærkt fysioterapeutisk aftryk gennem hele processen med udarbejdelse. Det være sig lige fra udpegningen af Morthen Høgh og Behnam Liaghat til arbejdsgruppen, peer-review af Birgit Juhl-Kristensen til et samlet høringssvar fra Dansk Selskab for Fysioterapi & Danske Fysioterapeuter.

Baggrunden for retningslinjen om subakromielt smertesyndrom i skulderen

Initiativet til den nye retningslinje udsprang af anbefalinger publiceret i det internationale tidsskrift British Medical Journal, som frarådede kirurgisk behandling til patienter med "impingementsyndrom".

Således var opgaven indledningsvist at revidere foreliggende evidens og på baggrund heraf udarbejde en opdateret, dansk anbefaling for området.

Valget af de kliniske spørgsmål (red. PICO spørgsmålene) som er undersøgt i den nye retningslinje afspejler denne baggrund og ph.d. Morten Høgh udtrykker:

"...det var meget lærerigt som medlem af arbejdsgruppen, at gå i dybden med litteraturen som ligger til grund for anbefalingerne i BMJ/BJSM. Det var især interessant at få lov til at komme med ind i kirurgiens verden, hvor tingene (naturligvis) er langt mere nuancerede end når man som fysioterapeut læser, at "kirurgi ikke er bedre end placebo". Og på trods af nogle åbenlyse interessekonflikter lykkedes det arbejdsgruppen - under kyndig ledelse - at skabe en konstruktiv og inspirerende dialog"

Indsigtsrig proces med spændende faglige diskussioner

Det kan til tider være udfordrende at indgå i arbejdsgrupperne som udarbejder kliniske retnignslinjer.

Vi har spurgt ph.d. studerende Behnam Liaghat om hvordan han har oplevet processen med udarbejdelsen af NKR på skulderområdet:

"Arbejdet i ekspertgruppen har været præget af stor respekt mellem de forskellige faggrupper i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsens sekretariat og fagkonsulent Professor Dr. Med. Stig Brorson. Der har været en gennemgående fælles intention om at udarbejde retningslinjer, der kan sætte de overordnede rammer for fremtidig behandling af patienter med subakromiel smertesyndrom i Danmark. Det har været en indsigtsrig proces med spændende faglige diskussioner, og udfaldet er blevet nogle præcise retningslinjer, som alle med stolthed kan tage med tilbage til baglandet."

Arbejdet med retningslinjen startede med udpegning af kandidater til arbejdsgruppen i sensommeren 2019 og den endelige retningslinje er nu færdig og ligger frit tilgængelig på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Behnam udtaler følgende på spørgsmålet om, hvad han er særlig tilfreds med i det færdige resultat:

"De nye retningslinjer afspejler den bedst tilgængelige evidensbaserede viden omkring behandling af patienter med subakromiel smertesyndrom. Jeg er særligt tilfreds med, at der fortsat er konsensus om at denne patientgruppe skal tilbydes et struktureret træningsforløb, men at der lægges op til at den enkelte behandler tilrettelægger et patient-centreret forløb, hvor der er mulighed for at kombinere med anden supplerende behandling. Der ligger en vigtig opgave for Dansk Selskab for Fysioterapi og de enkelte fagspecialer i at udarbejde retningslinjer omkring hvordan et godt træningsprogram tilrettelægges, og medtage gode overvejelser omkring patientuddannelse og brugen af supplerende manuel behandling".

Hvis du vil vide mere om NKR for behandling af subakromialt smertesyndrom

Den nye retningslinje og supplerende materiale ligger frit tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og er også for nyligt lagt på fysio.dk.

NKR for behandling af subakromialt smertesyndrom på Danske Fysioterapeuters hjemmeside

NKR for behandling af subakromialt smertesyndrom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Er du nysgerrig på Dansk Selskab for Fysioterapi's bidrag til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer, så kan du nedenfor læse mere om procedurerne for udpegninger og høringer samt det specifikke høringssvar som er indsendt på netop denne NKR om behandling af subakromialt smertesyndrom.

Fælles høringssvar fra Danske Fysioterapeuter & Dansk Selskab for Fysioterapi på NKR for behandling af subakromialt smertesyndrom 

Nyhed om opdatering af procedurer for udpegninger og høringer ved Dansk Selskab for Fysioterapi