FAGLIGHED, DIALOG OG SYNERGI!

Dialogmøde med kant og stort engagement

af Organisationskonsulent Lars Tomlinson - 30.03.2020
DSF Dialogmøde d. 3. marts 2020

Den 3. marts var der på ny flot fremmøde fra de faglige selskaber i fysioterapi. Mere end 30 deltagere havde en god og udbytterig dag, hvor der bl.a. blev fokus på samarbejdet med Danske Fysioterapeuter. Nederst i denne artikel finder du link til opsamling fra mødet.

På mødet deltog formand for Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse, Tina Lambrecht. Hun tog afsæt i Danske Fysioterapeuters strategi og med særlige nedslag i den del, som har fokus på udvikling af faget. Desuden skitserede hun baggrunden for etableringen af de faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi i 2012. Dette med særligt fokus på, at selskaberne skal bidrage til at realisere vision om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi. DSF skal sikre faglig legitimitet og anerkendelse af fysioterapien og evidensbaseret fysioterapi.

Se her hele Tinas præsentation fra mødet

Hovedbestyrelsens formand, Tina Lambrecht

Tina Lambrecht lyttede og deltog i dialogen

Efterfølgende havde formand for Dansk Selskab Fysioterapi, Lars Henrik Larsen tilsvarende et indlæg. Med udgangspunkt i DSFs dialogbaserede tilgang fremhævede Lars Henrik den positive udvikling i de faglige selskaber og særligt arbejdet med stærkere efteruddannelser, ikke mindst det store arbejde med at kvalitetsudvikle selskaberne gennem bla. kompetencebeskrivelser og curriculum som afsæt for målrettet efteruddannelse.

Se Lars Henriks præsentation her

Efter de to indlede præsentationer var der en sund og konstruktiv dialog ved bordende, hvor de faglige selskaber var placeret i klynger af 2-3 selskaber pr. bord.

Mange deltog i dialogmødet

13 af 17 selskaber deltog i mødet

Snakken blandt deltagerne indeholdte mange forskellige refleksioner men også konkrete forslag til styrket samarbejde. Det blev bl.a. diskuteret, hvordan man i samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter og DSF kan blive bedre til at synliggøre kurser, skabe mere fælles fodslag i strategiske indsatser og få en større og bredere anerkendelse af specialiseringsordningen.

En samlet opsamling fra dagen findes her.