Den nye platform er bygget og samarbejdet begyndt

Fællesmødet i Middelfart havde fokus på fælles indsatser på tværs af det politiske og det faglige ben i Danske Fysioterapeuter.

af Seniorkonsulent Lars Tomlinson - 12.11.2021

For første gang var der inviteret til fællesmøde på tværs af HB, faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi. Rammen var Huset ved Hindsgavl i Middelfart, og alt imens at der udendørs hang tunge novemberskyer, var der indendørs masser af opklarende og undersøgende dialog samt interesse for at finde frem til de, for foreningen, mest værdiskabende og strategiske fællesindsatser.

Undervejs blev der taget en rundtur blandt faglige selskaber og HB, hvor der blev kastet lys over nye samarbejdsmuligheder og potentialer for, at styrke det eksisterende samarbejde (se links til præsentationer, længere nede).

 

Gitte Arnbjerg (tv) og Tine Nielsen (th) bød velkommen til fællesmødet

Specialisering, opgaveudvikling/glidning, ulighed i sundhed og meget mere

Efter en velkomst af Tine Nielsen og Gitte Arnbjerg (begge HB), blev der på skift leveret inspirationsoplæg i form af pitch fra henholdsvis HB og faglige selskaber. Fra HB præsenterede Brian Errebo-Jensen (næstformand HB) de politiske brændpunkter. Du finder Brians præsentation her (pdf).

Brian pegede bl.a. på potentialerne for et samarbejde omkring psykiatrien og i den forbindelse udvikling af en specialuddannelse. Desuden nævnte han, at der fortsat er store problemer med ulighed i sundhed, som efterfølgende også blev nævnt af flere af selskaberne. Endvidere fremhævede han hele udfordringen med at sikre de rette hænder til de rette opgaver, og det er gældende i kommuner, i psykiatrien og på sygehusene. Han pegede på, at det tvinger sundhedsvæsenet i knæ til skade for patienter/ borgere og medarbejdere.

Brian Errebo-Jensen introducerede til det politiske momentum

Hos de faglige selskaber blev hele udfordringen med opgaveudvikling eller opgaveglidning også nævnt. Bl.a. blev det pointeret, at der udover på sygehusene er en stigende udfordring på ældreområdet. I behandling af udviklingshandicappede, er der ligeledes brug for både flere fagligt stærke fysioterapeuter men også en mere tydelig stillingtagen til, hvilke fysioterapeutiske tilbud borgerne kan få.

Flere af de faglige selskaber fremhævede også specialisering og akademisering. Der var en generel opfattelse af, at der bør være en større anerkendelse og herunder honorering af fysioterapeuter, som efteruddanner og specialisere sig. Den fysioterapeutiske specialisering ses også som en vej til en opgaveudvikling, der kan være med til at afhjælpe lægerne. I takt med, at flere og flere fysioterapeuter får godkendelse under specialiseringsordningen, mente flere, at der må være bedre mulighed for, at specialiseringsordningen også kan få en national anerkendelse.

Det gode samarbejde bliver nu styrket

De mange gode idéer og input bliver nu taget videre i et samarbejde i regi af HB og DSF's bestyrelse. Hensigten er, at der i løbet af et par måneder kan udkrystalliseres en prioriteret oversigt over indsatser, hvoraf de højst prioriterede skal videre i et samarbejde mellem det det politiske og det faglige ben. Derudover blev der genereret idéer, som de faglige selskaber og DSF kan tage med videre ind i det fortsatte tværgående samarbejde.

Pitches fra de faglige selskaber

Har du lyst til at se præsentationer fra mødet, så kan hentes nedenfor (nogle selskaber præsenterede uden powerpoint, hvorfor der ikke er præsentationer fra alle selskaber)

Dialogmøde med faglige selskaber

Efter en fælles frokost, fortsatte de faglige selskaber eftermiddagen med dialogmøde. Mødet havde deltagelse af de fleste selskaber, som blev opdateret på de vigtigste faglige og fagpolitiske emner. Til det sidste, var der bl.a. en opfølgning fra repræsentantskabsmødet i august. Lars Henrik Larsen slog her ned på, at der er et stort potentiale i, at få flere til at stemme på opstillede kandidater til repræsentantskabet, hvor stemmeprocenten ligger på blot 25 % af foreningens medlemmer. Desuden gennemgik Lars Henrik de fagligt mest interessante og relevante forslag, som blev behandlet af repræsentantskabet i august.

Se her hele Lars Henriks præsentation om repræsentantskabet (pdf)

Lars Henrik Larsen og Gitte Arnbjerg bød velkommen til dialogmødet

Måleredskabsanalysen - stor efterspørgsel på flere måleredskaber

Bibi Heiberg og Lars Henrik præsenterede en netop afsluttet analyse af måleredskaberne. I deres oplæg pegede de bl.a. på, at medlemmerne efterlyser flere måleredskaber og mere fokus på at styrke kompetencer i vurdering og kritisk anvendelse af måleredskaber generelt. Derudover er der nu mulighed for, at man kan modtage et mindre honorar, hvis man bidrager med kvalitetssikring til nye eller eksisterende måleredskaber.

Ser her præsentation af måleredskabsanalysen (pdf)

Bibi Heiberg fra DSF's sekretariatet, præsenterede resultater fra måleredskabsanalysen

Projekt ’hjælpeværktøjer’

I sommers blev der ved DSF’s årsmøde nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på mulighederne for, at skabe mere synergi på tværs af de faglige selskaber og herunder styrke den faglige legitimitet og anerkendelse af fysioterapi som sundhedsfaglig profession.

Katrine Lyders Johansen fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi sidder i arbejdsgruppen, og hun præsenterede det hidtidige arbejde. Katrine nævnte, at målet er at afklare selskabernes behov i forhold til løsning af opgaver og se på muligheder for at optimere ressourcerne. Til at afklare behovene hos selskaberne vil der snart blive udsendt et spørgeskema til alle faglige selskaber. Se her Katrines præsentation (pdf)

Digital kursusplatform – Plan2Learn

DSF er nu på klar til, at starte brugen af plan2learn, platformen. Lars Tomlinson fra sekretariatet inviterede faglige selskaber til at være med i den sidste testrunde, inden at platformen skal implementeres hos alle selskaber i begyndelsen af 2022. Flere selskaber meldte sig på banen og med det, forventer DSF at være klar til en fuld plan for implementering hos alle selskaber, inden jul.

Se præsentation af Plan2Learn (pdf)

Der var som altid plads til fagilg dialog og godt humør omkring bordene

Stor opbakning til arbejdet i de faglige selskaber

Dialogmødet blev rundet af med, at Gitte Arnbjerg og Lars Henrik Larsen kvitterede for det store arbejde, som bliver udført af de faglige selskaber. Samtidig pegede de på, at de fra DSF’s bestyrelse fortsat er meget optaget af, at skabe bedre vilkår for arbejdet og herunder sikrer flere ressourcer til de faglige opgaver.

  • Næste dialogmøde bliver d. 8. marts 2022 i Middelfart.