Generalforsamling og dialogmøde d. 25. juni 2024

D. 25. juni 2024 afholdte Dansk Selskab for Fysioterapi den ordinære generalforsamling i DGI byen i København. På mødet blev der diskuteret vedtægtsændringer og det fremtidige samarbejde med fag- og interesseforening Danske Fysioterapeuter

af Sune Virkelyst - 04.07.2024

På en varm junidag i København, mødtes de faglige selskaber til den ordinære generalforsamling og efterfølgende dialogmøde. Her blev der debatterede det fremtidige samarbejde og hvilke konsekvenser en evt. ny retning vil have for de faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi.

Ny organisatorisk fremtid i sigte

Bestyrelsen i DSF havde ved indkaldelsen lagt op til, at forsamlingen skulle diskutere det fremtidige samarbejde med hovedbestyrelsen (HB) i Danske Fysioterapeuter.

Den nye bestyrelse tiltrådte d. 18. januar 2024, da den tidligere bestyrelse havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. En vigtig opgave som har optaget den tidligere bestyrelse og den nuværende har være udfaldet og anbefalingerne fra ”Projekt Servicetjek af DSF og de faglige selskaber” som satte gang i forskellige overvejelser omkring, hvordan samarbejdet fremover skal være. Derfor har den nuværende bestyrelse fungeret i knapt et halvt år, hvor der har været fuldt fokus på den fremtidige organisering og samarbejdet med HB i Danske Fysioterapeuter.

På generalforsamlingen var Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter til stede, og sammen med Rasmus Gormsen Hansen, formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, satte de to formænd ord på processen omkring det fremtidige samarbejde. Jeanette udtrykte, at der er behov for at se anderledes på samarbejdet, og at tiden er inde til, at vi gør noget nyt. Her stemte Rasmus i, og udtalte, at han ser samarbejdsaftalen som et partnerskab som afspejler transparens i de opgaver der løses både hver for sig og i fællesskab.

Forslag vedtaget

På generalforsamlingen behandlede forsamlingen to indkommende forslag. I det første punkt søgte DSF bestyrelsen forsamlingens mandat til at arbejde videre med samarbejdsaftalerne, og samtidig søgte de mandat til at undersøge mulighederne for at de faglige selskaber afgiver deres 15 pladser til repræsentantskabet samt DSF 2 udpegninger. Der var dog på GF stemning for, at diskussionen om de 15 pladser samt DSF 2 udpegninger, skulle tages af bordet. Derfor fik bestyrelsen mandat til at gå videre med samarbejdsaftalerne.

Ligeledes vedtog forsamlingen en tilføjelse til DSF-vedtægter under §4.03 nemlig at det i fremtiden tillades at afholde ekstraordinære generalforsamlinger online.

Genvalg til DSF’s bestyrelse

På generalforsamlingen var der tre bestyrelsesmedlemmer som var på valg, Rasmus Gormsen Hansen, Tobias Kaarsbo og Marie Reinholdt. Alle tre bestyrelsesmedlemmer som havde stillet sig til rådighed på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. januar 2024.

Da der ikke var modkandidater, blev valget afviklet som et fredsvalg.

Ligeledes blev der afholdt valg til suppleantposten, og her genopstillede Linnea Nedergaard Møller sig også til genvalg. Da der heller ikke her var modkandidater blev hun også genvalgt på et fredsvalg.

Derfor ser bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi nu således ud:

 • Rasmus Gormsen Hansen (på valg i 2028), Formand i Dansk Selskab for Hjerte- Lungefysioterapi.
 • Christine Ginnerup (på valg i 2026), Formand i Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning.
 • Maja Helbo Jensen (på valg i 2026), Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi
 • Tobias Kaarsbo (på valg i 2028), Næstformand i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri.
 • Marie Reinholdt (på valg i 2028), bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

Bestyrelsessuppleant

 • Linnea Nedergaard Møller (på valg i 2026), Formand i Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshandicap.

 

GF 2024 2.jpg

Dialogmøde

Efter generalforsamlingen blev der afholdt dialogmøde for de faglige selskaber. Omdrejningspunktet her var samarbejdsaftalen. De faglige selskaber blev bedt om at blive konkrete på, hvad det var de ønskede en samarbejdsaftale skulle omhandle.

Der blev blandt andet diskuteret:

 • Leverancer
 • Økonomi
 • Kommunikation
 • Understøttelse
 • Tydelighed omkring ambitionerne på det faglige område
 • Tidsbegrænset aftale